Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaşayan Dünya Dinleri SAU 156 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers Prof.Dr. FUAT AYDIN,
Course Assistants

yok

Course Category
Course Objective

Hint dinler, Çin dinleri, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam´ın tarihini, inanç ve ibadet sistemlerini tanımak.

Course Content

Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam´ın tarihi, inanç esasları ve ibadetleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Yaşayan dünya dinleri kavramı, din kavramı ve din tanım ve tasnifleri
2 Hint Dinleri: Hinduizm (Tarihi)
3 Hinduizm (inanç ve ibadet esasları)
4 Budizm (Tarihi)
5 Budizm (İnanç ve ibadet esasaları)
6 Çin Dinleri: Konfüçyanizm (Tarihi, inanç ve ibadet esasları)
7 Taoculuk (tarihi, inanç ve ibadet easları)
8 İmtihan
9 Yahudilik (Tarihi)
10 Yahudilik (inanç ve ibadet esasları)
11 Hıristiyanlık (tarihi)
12 Hıristiyanlık (inanç ve ibadet esasları)
13 İslam (Tarihi)
14 İslam (inanç ve ibadet esasları)
Resources
Course Notes <p>Yaşayan D&uuml;nya Dinleri, Anadolu &Uuml;niversitesi A&ccedil;ık &Ouml;ğeritim Fak&uuml;ltesi Yayınları.<br /> Fuat AYDIN, Hıristiyanlık, Ders Notları.</p>
Course Resources

Fuat Aydın, Yahudilik, İnsan Yayınları, İstanbul 2004.

Week Documents Description size
0 John Mbuti, Afrika'da Geleneksel Dinleri 0.03 MB
0 konfüçyanizm-Taocul-Sintoizm 3.58 MB
0 John Mbuti, Afrika'da Geleneksel Dinleri 0.03 MB
0 cayınizm-Sihizm 4.31 MB
0 cayınizm-Sihizm-taoculuk 4.31 MB
0 mecusilik 2.07 MB
0 216-258 4.22 MB
0 Hıristiyanlık 216-258 4.22 MB
0 Hıristiyanlık 259-288 2.81 MB
0 216-258 yahudilik 4.22 MB
0 İslam dini 9.86 MB
0 cayınizm-Sihizm 4.31 MB
0 Hinduizm-Budizm 4.37 MB
0 konfüçyanizm-Taocul-Sintoizm 3.58 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 5