Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Modern Dönem Inanç Problemleri SAU 163 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA TERZİOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Günümüzün inanç problemlerini etüt edip İslâm düşüncesi perspektifinden çözüm önerileri sunmak

Course Content

Ateizm, Deizm, Sekülerizm temalı konular

Hermetizm ve Gnostik Akımlar, Büyü, Sihir, Şifreler ve Hurufilik konuları

Kader anlayışı ve konuyla bağlantılı meseleler(Ecel, Rızık, Hidayet-Dalalet vs.)

İman-Amel-Ahlak İlişkisi

Modern dönem özgürlük anlayışı ve bunun irade hürriyeti bağlamında ele alınması

İslam ve kadın temalı tartışma konuları

Kur'ân'ın İcazı meselesi

Günaha ve günahkarlığa bakış

 

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslam düşüncesinin yapısını ve geçmiş tecrübesini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası,
2 İslam?ın evrensel değerlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama,
3 Modernitenin düşünce ve yaşam alanlarına etkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama,
4 Modern inanç problemlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası,
5 Modern inanç problemlerine İslam?ın yaklaşımlarını etüt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası,
6 Geleneğin modern yorumunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslam düşüncesi kısa tarihi
2 İslam?ın evrensel değerleri: tevhit ve adalet
3 Modern dönem inanç problemlerinin ortak sebepleri
4 Modernite ve gelenek karşılaşması
5 Sekülerizm, Laiklik
6 Ateizm
7 Deizm
8 Kötülük problemi
9 Kadın konusu
10 Ezoterizm ve gnostik akımlar
11 Reenkarnasyon
12 Din ve vicdan hürriyeti
13 İslam?da insanın konumu
14 İslam?da dünya-ahiret dengesi
Resources
Course Notes
Course Resources

İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme-Ali Bardakoğlu

İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu-Muhammed İkbal
İslam-Fazlurrahman
İslamî Yenilenme-Fazlurrahman
İslam, İdealler, Gerçekler-Seyyid Hüseyin Nasr
İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar-Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi
İslam'da Dünya-Ahiret Dengesi-Hülya Terzioğlu

Matüridi'de Kadın Algısı-Hülya Terzioğlu

Ateizm ve Eleştirisi, Aydın Topaloğlu
Cahiliyeden İslamiyete Kadın, Mustafa Öztürk

Emanetten Mülke-Kadın-Beden-Siyaset-Nazife Şişman

Mahremiyet-Nazife Şişman

İlgili DİA maddeleri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Sözlü Sınav 10
2. Sözlü Sınav 10
3. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5