Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kültürümüzde Hadis SAU 151 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ERDİNÇ AHATLI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Anadolu ve Rumeli´de yaşayan Müslümanların kültür yapısı üzerinde sünnetin ve hadisin tesiri hakkında bilgilendirmek

Course Content

Bu derste aslı bir hadis veya sünnette bulunup kültürümüzde yer alan bazı uygulamaların örnekleri verilecek ve bunların açıklamaları yapılıp hadis kaynaklarındaki yerlerine işaret edilecektir. Misafiri dış kapıya kadar uğurlamak, yeni elbise giyene söylenen sözler, ölünün arkasından kötü konuşmamak, ekmeğe hürmet göstermek misal olarak verilebilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kur´an-Sünnet birlikteliğini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Hadis-Sünnet ilişkisini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kültür ve medeniyetin şekillenmesinde hadislerin rolünü tespit eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sünnetin bireysel ve toplumsal fonksiyonunu değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Hadislerin kültür haline gelişini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Atasözü ve deyimlerimizdeki hadis etkisini çözümler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Hadis ve Sünnet
2 Toplum ve Din
3 Kültür, Medeniyet ve Kültür Değişmeleri
4 Müslüman Bir Toplumun Kültüründe Sünnet
5 Sünnet ve Kur´an, Kur´an´ın Açıklayıcısı Olarak Sünnet
6 Sünnetin Ferdi Şekillendirmesi I
7 Sünnetin Ferdi Şekillendirmesi II
8 Sünnetin Toplumu Şekillendirmesi I
9 Sünnetin Toplumu Şekillendirmesi II
10 Hadislerde Türkler
11 Hadislerin Türk Atasözlerine Etkisi
12 Geleneğimizden hadis ve sünnete örnekler I
13 Geleneğimizden hadis ve sünnete örnekler II
14 Geleneğimizden hadis ve sünnete örnekler III
Resources
Course Notes <p>AHATLI, Erdin&ccedil;, K&uuml;lt&uuml;r Yapımızda Hadisler, İstanbul 2011</p>
Course Resources

1. Başaran, Selman, Hadislerin Türk Atasözlerine Etkisi, Bursa 1994
2. Esed, Muhammed, Yolların Ayrılış Noktasında İslam, trc. Hayreddin Karaman, İstanbul 1986
3. Farukî, İsmail L. Lâmia, İslam Kültür Atlası, İstanbul 1991 (Sünnet bölümü)
4. İz, Mahir, Din ve Cemiyet, İstanbul 1979
5. Özafşar, M. Emin, Hadis ve Kültür Yazıları, Ankara 2005
6. Fueck, Johann W, "Hadisçiliğin İslamî Geleneğin Oluşumundaki Rolü", HTD, c.I, sy. 2, yıl 2003, s. 145-165
7. Schimmel, Annemarie, "Müslüman Hayatının ve Düşüncesinin Bir Merkezi Olarak Hz. Muhammed", Tasavvuf, 2002/9, s. 395-415
8. Ülken, H. Ziya, "Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürün İzleri" AÜİFD, Ankara 1969, sy. 17
9.Yılmaz, Hayati., Toplumsal Dönüşümde Sünnet, İstanbul 2004

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5