Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kuran Kültürü SAU 158 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN AKYÜZOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BAYRAM DEMİRCİGİL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Kur´an´a ait kavram, konu ve kaynakları incelemek.

Course Content

Kur´an´a ait kavram, konu ve kaynaklar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kur´ân´ı genel özellikleriyle tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Vahyin mahiyeti, biçimleri ve ilişkili olduğu tarafları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kur´ân´ın manası, tanımı, nüzûlü, isimleri ve bölümlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kur´ân´ın metinleşme sürecini, okunuşunu ve yedi harf meselesini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Tefsir, tevil, terceme ve meal kavramlarını ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kur´ân Tarihi´nin kavram, konu ve kaynaklarını ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kur'ân ne demektir? Kur´ân´la hadis ve hadis-i kudsi arasındaki farklar nelerdir?
2 Kur´ân´la ilgili kavramlar Ayet, Sûre, Cüz, Mushaf vb.
3 Vahyin mahiyeti, başlangıcı ve çeşitleri; Vahiy-Peygamber ilişkisi, vahyin tedriciliği
4 Günümüze kadar Kur´ân´ın tam ve eksiksiz gelmesi
5 Kur´ân´ın Kitap Haline Getirilme Keyfiyeti ve Çoğaltılması
6 Mekkî-Medenî Sûreler ve Sebeb-i nüzûl
7 Mukattaa Harfleri ve Kur´ân Kıssaları
8 Kur´ân´ın Mucizevi Yönleri
9 Kur´ân´da Çelişkili Görünen Âyetlerin Yorumu
10 Kur´ân´ın Muhtevası
11 Kur´ân´ın Ana Konuları
12 Kur´ân´ın İlahi Kelam Olmasının İspatı
13 Kur´ân´ın Tefsirine İhtiyaç Var mıdır? Kur´ân´ın Anlaşılması Noktasında Kur´an Meâlleri
14 Kur´ân´ın Faziletleri
Resources
Course Notes <p>Pa&ccedil;acı, Mehmet, Kur&acute;&acirc;n&acute;a Giriş, İSAM yay., İstanbul, 2010.</p>
Course Resources

Sülün, Murat, Kur'an Kılavuzu
 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Final 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5