Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islamin Temel Ilkeleri SAU 165 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZİYA ERDİNÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZİYA ERDİNÇ,
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Öğrencilere, İslam inanç esasları hakkında, akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarda, yeterlilik kazandırmaktır.

Course Content

Bu derste İslam dininin temel iman ve akaid meseleleri (Uluhiyet, ilahî sıfatlar, insan özgürlüğü, aklın yetkinliği ve ecel ve rızk gibi konular ) dini naslar ve aklî delillerle işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel inanç esaslarıyla ilgili temel kavramları bilir ve kavramlar arası ilişkilere hakimdir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Klasik ve güncel inanç meseleleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme ve bu çözümleri ilgililerle paylaşma becerisine sahiptir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 İnanç alanındaki usul ve esasları kavrar ve bunların dayandıkları temelleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İnanç konularında farklı düşünce ve yorumları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve bunlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahiptir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 İnanç konularında Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan, bütüncül ve sistematik bir düşünce ve kavrayışa sahiptir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Bir inanç meselesinin çözümü için bireysel insiyatif alıp bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. İnanç meselelerinde diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma-inceleme, yorum ve analiz yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dinin Tanımı ve İslam
2 İslam Dinin Özellikleri ve İmânın mahiyeti
3 Allahın Varlığı ve Delilleri
4 Allah'ın Sıfatları
5 Nübüvvetin İmkânı ve Peygamberlere Olan İhtiyaç
6 Kutsal kitaplara iman
7 Kuran-ı Kerim'in Özellikler
8 Metafizik Varlıklar II (Cin, İblis, Şeytan)
9 Ölüm Ötesi Hayat (Evrenin Ölümü/Kıyamet ve Ferdin Ölümü)
10 Ahiret hayatının evreleri (Kabir Âlemi, Ölümden Sonra Diriliş, Haşir)
11 Cennet ve cehennemin Varlığı ve Özellikleri
12 Kader ve Kaderin Değişebilirliği Sorunu
13 Din ve İnsan Özgürlüğü İlişkisi
14 Ecel ve Rızkın Belirlenmesi
Resources
Course Notes <p>&nbsp;İlyas &Ccedil;elebi, İsl&acirc;m&#39;ın İnan&ccedil; Esasları, İsam Yayınları, İstanbul 2015</p>
Course Resources

1. İlyas Çelebi, İslâm'ın İnanç Esasları, İsam Yayınları, İstanbul 2015.

2. Bekir Toplaoğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi, İslâm'da İnanç Esasları, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2015.

3. Şaban Ali Düzgün (ed.), İslâm İnanç Esasları, Grafiker Yayınları, Ankara 2015.

4. Metin Özdemir, İslam İnanç Esasları, Biimsel Araştırma Yayınları, Ankara 2017

5. Mevlut Ozler, İslam Düşüncesinde Tevhid, Nun Yayıncılık, İstanbul 1995.

6. A.Saim Kılavuz, İslam Akaid ve Kelama Giriş, Ensar Yay. , İst.,2004
7. TDV İslam Ansiklopedisi (ilgili maddeler)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5