Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hz. Peygamberin Hadisleri SAU 159 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HAYATİ YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Hz. Peygamber´in söz ve fiilleri hakkında özgün metinlerden hadislerin okunması ve anlaşılması konusunda birikim kazandırmak.

Course Content

 Bu derste Hadis ve Sünnetin önemi üzerinde durulmakta, Hadis kitaplarından seçilmiş örnek hadislerin okunup yorumlanma çalışmaları yapılmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sünnetin dindeki yerini tahlil eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Temel hadis kitaplarını rivayet özellikleri açısından karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Hadis metninin Türkçeye çevirisi konusunda tecrübe kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Metin anlama metodlarını uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Hadisin klasik ve güncel yorumlarının sentezini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Sünnetin kişisel ve toplumsal değerlerin kazanılmasındaki rolünü tahlil eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Toplumsal davranış kuralları açısından hadislerdeki verileri değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Sünnetin sosyal ve fizik çevreye bakışını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Hadis ve sünnetin önemi, anlaşılması, Kur´an ve sünnete bağlılık, Kur´an ve sünnet bütünlüğü
2 Niyet, İlim, İman
3 Ameller ve Amellerde Ölçü I
4 Ameller ve Amellerde Ölçü II
5 Kişisel Değerler: Doğruluk, Güvenilirlik, Tövbe, İstiğfar, Takva, Murakabe
6 Toplumsal Değerler: Dünya, zühd, çalışma, cihad
7 Toplumsal Değerler ve İlişkiler: Selam, Kelam, Gıybet
8 Toplumsal Değerler ve İlişkiler: Sabır, Haset, Kibir
9 Dua
10 Görgü Kuralları: Yeme-İçme, Giyme,
11 Görgü Kuralları: Uyku, Rüya, Hasta Ziyareti, Cenaze, İsti´zan
12 Sosyal Çevre: Yönetim, Evlilik ve Aile
13 Sosyal Çevre: Akraba, Komşu, Fakirler, Yetimler, Misafirler
14 Fizik Çevre: Çevreyi Koruma, Bitkiler, Hayvanlar, Dağlar
Resources
Course Notes <p>Aydınlı, Abdullah, Se&ccedil;ilmiş Hadisler</p>
Course Resources

Nevevi, Riyazu´s-Sâlihîn tercüme ve şerhleri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5