Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güncel Dini Meseleler SAU 157 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HACI MEHMET GÜNAY
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Güncel dini meselelerin doğuş sebepleri, çözümü konusunda ileri sürülen fikirler ve delilleri incelemek.
Course Content Güncel meselelerin sebepleri, bu konularda ileri sürülen fikirler ve deliller.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güncel dini meselerin ne olduğunu öğrenir. Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Günümüzde dinî açıdan problemlerin niçin çıktığını kavrar. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
3 Güncel dini meseleler hakkında ileri sürülen fikirleri öğrenir. Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev, Sözlü Sınav,
4 Güncel dini meselelerin hayatımıza etkilerinin farkına varır. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Sözlü Sınav,
5 Geçmiş dönemlerde dinî meselelerin çözümünde hangi yol ve yöntemlerin izlendiğini kavrar. Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Geçmişte üretilen çözümlerin günümüze katkısı olup olmayacağını ayırt eder. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Güncel dini meselelerin sebepleri
2 Meselerin çözümüne dair yöntem tartışmaları
3 İbadet hayatına ilişkin meseleler I
4 İbadet hayatına ilişkin meseleler II
5 İbadet hayatına ilişkin meseleler III
6 Aile hayatına ilişkin meseleler I
7 Aile hayatına ilişkin meseleler II
8 Ekonomik hayata ilişkin meseleler I
9 Ekonomik hayata ilişkin meseleler II
10 Spor, sanat, eğlence I
11 Spor, sanat, eğlence II
12 Modern tıp ve dinî meseleler I
13 Modern tıp ve dinî meseleler II
14 Modern tıp ve dinî meseleler III
Resources
Course Notes 1. Günümüz Fıkıh Problemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Kitabı,<br>2. Nihat Dalgın, Güncel Dini Meseleler,
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Total Workload 61
Total Workload / 25 (Hours) 2.44
dersAKTSKredisi 5