Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Din Eğitiminde Güncel Meseleler SAU 161 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ

Course Category Diğer
Course Objective

Ders, din eğitiminin güncel konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi ve bu konuları tartışmayı amaçlamaktadır.

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Küreselleşmenin din ve eğitim üzerindeki etkilerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Din politikalarının eğitim ve din eğitimi üzerindeki etkilerini bilir ve tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Avrupa Birliği ülkelerindeki din eğitimi uygulamalarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Çoğulculuk ve din eğitimi ilişkisini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Eğitimdeki yeni gelişmelerin din eğitimine etkilerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Din eğitimi ile ilgili bazı konuları öğrenir (hoşgörü eğitimi, barış eğitimi, çevre eğitimi, değerler eğitimi vb.) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Küreselleşme, Din ve Eğitim
2 Din Politikaları ve Din Eğitimi İlişkisi
3 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi
4 Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi
5 Çoğulcu Din Eğitimi Modelleri
6 Eğitimde Güncel Gelişmeler ve Din Eğitimi
7 Vatandaşlık Eğitimi ve Din Eğitimi
8 İslam ve Barış Eğitimi
9 Değerler Eğitimi
10 Hoşgörü Eğitimi
11 Çevre Eğitimi
12 Ruh Sağlığı ve Din Eğitimi
13 Ölüm Eğitimi
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Kaymakcan, R. (edt). (2006).Çok Kültürlülük, Eğitim ve Din Eğitimi, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
2. Köylü, M. (2012). Din Eğitiminde Çağdaş Konular. İstanbul: DEM Yayınları
3. Din Öğretiminde Yeni Arayışlar, MEB Sempozyum Kitabı, 2004, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 3 3
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 5