Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Din Eğitimi Politikalari SAU 154 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants

Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman HENDEK

Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ

Course Category
Course Objective

Türkiye´de din politikaları din eğitimi politikalarını doğrudan etkilemiştir. Dinin çağdaş dünyada algılanış ve yorumlanışı da önemlidir. Bu derste küreselleşen dünyada ulusal ve ulusalararası politikaların din eğitimi politikaları üzerindeki etki ve iletişimi, sosyal değişimle ilişkisi de göz önünde bulundurularak, gerekçeli olarak açıklama yeterliliği kazandırılması hedeflenmektedir.

Course Content

Tarihi süreç içerisinde din politikaları, din eğitimi, din eğitimi politikaları ve bunlar arasındaki ilişkiler, öğretim programları ve din eğitimi politikası, İslam dünyasında medreseler, hukuk ve din eğitimi politikası, dini gruplar ve din eğitimi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din politikalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Din eğitimi ile toplum etkileşimini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Din eğitimi ile politika arasındaki ilişkileri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Din eğitimi politikalarına etki eden unsurları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Din eğitiminin gerekliliğini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Din eğitimi ve din politikalarının oluşum sürecini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye´de din politikaları
2 Eğitim toplum etkileşimi
3 Din devlet ilişkileri ve din politikaları
4 Din eğitimine olan ihtiyaç
5 Avrupa birliği raporları ve din eğitimi
6 Avrupa ülkelerinde din eğitimi politikaları
7 Örgün din eğitimi politikaları
8 Din eğitimi politikaları, alevilik
9 Seçmeli din dersleri
10 Zorunlu din derlseri
11 Yaygın din eğitimi politikaları
12 Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Eğitimi
13 Din Eğitimi politikaları ve dini gruplar
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Kemal İnal, Din Politikaları ve Eğitime Etkileri, Dem Dergi, Yıl 1 Sayı 2
Recep Kaymakcan, Türkiye´de Din Eğitimi Politikaları Üzerine Düşünceler, Ekev Akademi Dergisi‹ Yıl 1: 10 Say›: 27 (Bahar 2006)
İbrahim Turan, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye´de Din Eğitimi Politikaları, İz. Yay. 2013

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 2 2
Final 1 15 15
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5