Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Betonarme Teknikleri B YAP 313 5 3 + 2 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator AHMET CELAL APAY
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Tahir AKGÜL
Course Category
Course Objective İş güvenliği önlemlerini alarak betonarme yapı elemanlarının donatılarının hazırlanması, montajı ve betonunun yerleştirilerek bitirilmesine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile tasarlanmıştır.
Course Content İş güvenliğine ilişkin önlemler, alet ve makinelerin kullanıma hazırlanması. Betonarme demiri, çeşitleri, özellikleri ve kullanılan diğer malzemeler. Betonarme demirlerinin şekillendirilmesi; yüzeylerinin temizlenmesi, düzeltilmesi, kesilmesi, eklenmesi ve bükülmesi (kanca, etriye, pilye vb. ). Betonarme demirlerinin bağlanması ve montajı; yarım, tam, atkılı bağlama vb. Betonarme demirlerinin kalıplara yerleştirilmesi; pas payının ayarlanması. Proje ve şartnamelere göre donatının kontrolleri. Beton döküm işlemleri; karıştırma, taşıma, yerleştirme, sıkıştırma. Beton yüzey bitirme işlemleri; mastarlama, perdahlama
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak alet ve makineleri kullanıma hazır hale getirebilir. Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Sınav ,
2 Betonarme demirlerini şekillendirebilir. Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Betonarme demirlerinin projesine göre montajını yapabilir Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
4 Donatıyı kalıplara yerleştirebilir. Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
5 Proje ve şartnamelere göre donatının kontrollerini yapabilir. Anlatım, Grup Çalışması, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
6 Beton döküm işlemlerini yapabilir. Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Sınav ,
7 Beton yüzey bitirme işlemlerini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliğine ilişkin önlemler, alet ve makinelerin kullanıma hazırlanması.
2 Betonarme demiri, çeşitleri, özellikleri ve kullanılan diğer malzemeler.
3 Betonarme demirlerinin şekillendirilmesi
4 yüzeylerinin temizlenmesi, düzeltilmesi, kesilmesi, eklenmesi
5 Demirlerin bükülmesi (kanca, etriye, pilye vb. ).
6 Betonarme demirlerinin bağlanması ve montajı; yarım, tam, atkılı bağlama vb.
7 Betonarme demirlerinin kalıplara yerleştirilmesi; pas payının ayarlanması.
8 Proje ve şartnamelere göre donatının kontrolleri.
9 ARASINAV
10 Kolon, kiriş ve döşeme donatısı
11 Temel, perde kolon ve fertli kolon donatısı
12 Merdiven, konsol döşeme donatısı
13 Beton döküm işlemleri; karıştırma, taşıma, yerleştirme, sıkıştırma.
14 Beton yüzey bitirme işlemleri; mastarlama, perdahlama
Resources
Course Notes Ahmet APAY; “betonarme teknikleri”, Ders notu,
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 10
2. Kısa Sınav 10
2. Proje / Tasarım 10
3. Proje / Tasarım 10
4. Proje / Tasarım 10
5. Proje / Tasarım 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 1 1
Proje / Tasarım 5 1 5
Final 1 4 4
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4