Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Betonarme II YAP 416 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses Betonarme I, dersinin alınmış / alınıyor olması tavsiye edilir.
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER ÖZKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Betonarme yapı elemanlarının hesabını öğretmek.
Course Content Döşemeler ve Kirişlerin düşey yük etkisi altında hesabı, Çerçevelerin düşey yük ve yatay yükler etkisi altında hesaplanması, Depreme dayanıklı yapı tasarımı hakkında genel bilgiler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Betonarme Döşeme Çeşitlerini Bilir , , , ,
2 Döşeme hesabını Yapar , , , , , ,
3 Döşeme Donatı hesabını ve Çizimini Yapar , , , ,
4 Kesme Kuvveti etkisindeki elemanları Tasarlar , , , ,
5 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımının Temel İlkelerini , , , ,
6 TDBYBHY temel ilklerini bilir. , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve betonarme yapı elemanları hakkında genel bilgiler
2 Tek doğrultuda çalışan döşemeler
3 İki doğrultuda çalışan döşemeler
4 Karışık döşemeler
5 Döşemelerde karşılaşılan özel durumlar
6 Kirişlerin düşey yükler altında statik hesabı
7 Kirişlerin betonarme hesabı donatı düzenlenmesi esasları
8 Deprem yönetmelikleri hakkında genel bilgiler
9 Ara sınav
10 2007 Deprem Yönetmeliğine göre deprem kuvvetleri hesabı
11 Çerçevelerin deprem kuvvetleri altında statik hesabı
12 Çerçeve kirişlerinin betonarme hesabı donatı yerleştirilme kuralları
13 Betonarme binalar için depreme dayanıklı tasarım kuralları
14 Betonarme binalar için depreme dayanıklı hesap kuralları
Resources
Course Notes [1] Döşemeler, Kirişler, Çerçeveler, Depreme Dayanıklı Binalar İçin Hesap Kuralları, Betonarme Binalar İçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları Ders Notları, Prof. Adil ALTUNDAL
Course Resources [2] Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı Prof.Dr. Âdem Doğangün, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007
[3] Betonarme Yapılar Prof. Dr Zekai Celep, Prof. Dr. Nahit Kumbasar, Sema Matbaacılık, İstanbul, 1998
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 2 2 4
Final 1 10 10
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3