Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rehberlik EBB 402 8 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET ÇARDAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkelerini Anlama
Course Content (YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri,önemi ve işlevini ifade eder Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Rehberlikte temel tutum ve anlayış geliştirir Bireysel Çalışma, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 İlgili yönetmeliklere göre öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki görev ve sorumluluklarını geliştirir. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri
3 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
4 Rehberliğin Amaçları
5 Rehberliğin İlkeleri
6 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
7 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
8 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
9 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi
10 Ara Sınav
11 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları
12 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
13 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources KARAHAN Fikret, SARDOĞAN Mehmet, Psikolojik Danışma Ve Psikoterapide Kuramlar, Nobel Yayınları, Ankara,2000.
TAN Hasan,Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Pisikoterapi, Meb. Yayınları, Ankara 1990.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 81
Total Workload / 25 (Hours) 3.24
dersAKTSKredisi 3