Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Taşit Güvenlik Sistemleri OTE 406 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İSMET ÇEVİK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Taşıt güvenliğine etki eden faktörlerin ve taşıt güvenlik elemanlarının teorik ve pratik öğrenimi
Course Content 1. Pasif güvenlik tanımı, pasif güvenliği oluşturan parçalar ve sistemleri (şasiye, karosiyere, kabine ait örneklemeler), tanımlanması, fonksiyonları, insanlar üzerindeki olumlu / olumsuz etkileri, çalışma eşikleri.
2. Aktif güvenlik tanımı, aktif güvenliği oluşturan parçalar ve sistemler (seyir kontrolü, konfor ve iç dış algılama arttırıcı sistemler)
3. Emniyet kemeri ve hava yastıkları, ABS ve alt programların (ASR, ESP,gibi programlar), elektrik/mekanik/hidrolik devre şemalarının incelenmesi, devre takibi, sensörlerin kontrolü, gerekiyorsa sistem ve elemanların sisem gerekliliklerine göre değişimi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Taşıt güvenliği sistemleri ve etkili parametreleri açıklar Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav ,
2 Her bir sistemin yapısı açıklar Grup Çalışması, Anlatım, Sınav ,
3 Sistemlerin çalışmasını açıklar Anlatım, Grup Çalışması, Sınav ,
4 Sistemlerin arızalarını tespit eder Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
5 Sistemlerin arızalarını giderir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Sistemlerin taşıt güvenliğine etkilerini yorumlar Grup Çalışması, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, tanımlamalar
2 Aktif, pasif güvenlik sistemleri
3 Aktif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
4 Aktif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
5 Aktif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
6 Aktif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
7 Aktif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
8 Aktif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
9 Ara Sınav
10 Pasif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
11 Pasif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
12 Pasif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
13 Pasif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
14 Pasif güvenlik sistemlerinin yapısı, çalışması, arızacılığı
Resources
Course Notes Ders notu
Course Resources Araç katolokları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 7 7
Total Workload 68
Total Workload / 25 (Hours) 2.72
dersAKTSKredisi 3