Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Içten Yanmali Motorlar OTE 307 5 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. VEZİR AYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İçten yanmalı motorların tarihsel gelişimi, çeşitleri, temel, teorik ve gerçek çevrimleri, performansları ve emisyonları ile ilgili teorik bilgileri kazanma
Course Content İçten yanmalı motorların tarihsel gelişimi, sınıflandırılması, avantaj ve dezavantajları.
Sabit hacim, sabit basınç, karma, süperşarjlı motor çevrimleri, teorik emme-egzoz işlemleri, durum özellikleri, çeşitli kriterlere göre çevrimlerin verimlilik yönünden karşılaştırılması.

Gerçek çevrimin teorik çevrimden farklılıkları, otto ve diesel motorlarında zamanlar, gerçek çevrimlerin P-V ve supap zaman diyagramları.

İçten yanmalı motorlarda yanıcı karışımın hazırlanması, yakılması, basınç-krank açısı diyagramı ile yanmanın fazları.

İçten yanmalı motorların tork, güç, özgül yakıt tüketimi, ortalama basınç, hacimsel ve ısıl verimleri, bunlara etki eden faktörler.

Hava kirliliği, başlıca kirleticiler, içten yanmalı motorlardan kaynaklanan kirleticiler, yasal sınırları ve azaltma yolları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İçten yanmalı motorların bugüne kadar geçirdiği evreleri ve çeşitlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 İçten yanmalı motorların teorik çevrimlerini, her çevrimin durum özellikleri ve verim hesaplamalarını yapar Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
3 Gerçek çevrimin teorik çevrimlerden farklılıklarını ve gerçek çevrim analizini yapar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Benzin ve dizel yanması farklılıklarını karşılaştırmalı olarak yorumlar Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
5 Temel performans parametrelerini tanımlar ve hesaplamalarını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Egzoz emisyonlarını ve kontrol yöntemlerini karşılaştırmalı olarak açıklar Anlatım, Deney / Laboratuvar, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Motor Çalışma Karakteristikleri
3 Motor Çalışma Karakteristikleri
4 Motor Çevrimleri
5 Motor Çevrimleri
6 Termo Kimya ve Yakıtlar
7 Yakıt ve Hava Girişi
8 Yanma Odasında Hava Hareketleri
9 Yıliçi sınavı
10 Yanma
11 Egzoz Olayları
12 Motorlarda Isı Transferi
13 Sürtünme ve yağlama
14 Emisyonlar ve çevre kirliliği
Resources
Course Notes Safgönül B. Vd.,İçten yanmalı motorlarBirsen Y.,
Course Resources Çetinkaya S., Termodinamik NobelY., 1999
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 3 3 9
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 3