Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Otomotiv Elektrik-Elektroniği A OTE 204 4 4 + 2 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MURAT KARABEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ateşleme, şarj ve marş sistemlerinin çalışması, görevleri, parçalarının öğretilmesi yanında bu sistemlerin bakımlarını ve kontrollerini yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır. Elektrik devrelerini oluşturabilme becerisi kazandırılması hedeflenmiştir. Taşıt aydınlatma, ikaz ve gösterge sistemlerinin çeşit, yapı, teknik özellik, çalışması ile ilgili konuların öğretilmesi ve uygun alet kullanarak ölçme- kontrol ve arıza bulma-giderme becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir
Course Content Bu ders; ateşleme, şarj ve marş sistemlerinin çalışması, görevleri, parçaları, bakım ve kontrollerinin yapılması, elektrik devrelerinin oluşturulması bilgi ve becerilerini kapsar. Ayrıca; taşıt aydınlatma, ikaz ve gösterge sistemlerinin çeşit, yapı, teknik özellik, çalışma metodlarıyla ilgili bilgilerin yanında uygun alet ve avadanlıklar kullanarak ölçü-kontrol ve arıza bulma-giderme işlemlerinin bilgi ve becerilerini kapsar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bataryaların teknolojik özelliklerini, görevlerini, parçalarını ve fonksiyonlarını açıklar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
2 Marş sisteminin görevini, parçalarını ve fonksiyonlarını açıklar Anlatım, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Taşıt aydınlatma, ikaz ve gösterge sistemlerinin çeşit, yapı, teknik özellik ve çalışmasını açıklar Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Gösteri, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Farklı ateşleme, şarj ve marş sistemlerini karşılaştırır, analiz eder Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Ödev, Performans Görevi, Sınav ,
5 Ateşleme, şarj ve marş sistemleri ile taşıt aydınlatma, ikaz ve gösterge sistemlerinin birbirleriyle olan elektrik devrelerinin birleştirmesini ve planlamasını yapar Grup Çalışması, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Ödev, Performans Görevi, Sınav ,
6 Şarj sisteminin görevini, parçalarını ve fonksiyonlarını açıklar Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Anlatım, Ödev, Sınav ,
7 Ateşleme, şarj ve marş sistemlerinin sökme-takma işlemlerini, bakımını, kontrolünü ve arıza tespiti giderme işlemlerini uygular Anlatım, Deney / Laboratuvar, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Taşıt aydınlatma, ikaz ve gösterge sistemlerinde arıza tespit, bakım ve ayar işlemlerini uygular Anlatım, Deney / Laboratuvar, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Farklı taşıt aydınlatma, ikaz ve gösterge sistemlerini karşılaştırır, analiz eder Deney / Laboratuvar, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi, Ödev,
10 Ateşleme sisteminin görevini, parçalarını ve fonksiyonlarını açıklar Grup Çalışması, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bataryanın şarj-deşarj olayı, şarj işlemleri yapma, çabuk şarj kontrolü
2 Kaçak, yoğunluk ve kapasite kontrolleri, kutup başları ve batarya yüzey temizlikleri
3 Çeşitli ateşleme sistemlerinin (manyetik ve kapasitif enerji depolamalı, klasik ve elektronik) çalışması, parçaları, çeşitleri ve fonksiyonları
4 Şarj sisteminin çalışması, parçaları (alternatör, regülatör, V kayışı, göstergeler) çeşitleri ve fonksiyonları, sökme-takma, bakım, kontrol ve arıza giderme işlemleri
5 Marş sisteminin çalışması, parçaları (kontak anahtarı, marş otomatiği, marş motoru ve kumanda sistemleri) ve fonksiyonları
6 Çeşitli ateşleme sistemlerinin bakım, sökme, takma, kontrol, arıza giderme ve ayar işlemleri
7 Çeşitli şarj sistemlerinin bakım, sökme, takma, kontrol, arıza giderme ve ayar işlemleri
8 Çeşitli marş sistemlerinin bakım, sökme, takma, kontrol, arıza giderme ve ayar işlemleri
9 Aydınlatma sistemleri, teknik özellikler
10 Ara sınav
11 Aydınlatma Sistemleri ışık kaynakları, işletim
12 Uyarı Cihazları,teknik özellikler
13 Taşıt gösterge sistemleri, teknik özellikler
14 Arıza tespit testi ,ekipmanlar ve test cihazları
Resources
Course Notes 1-)‘’Otomotiv Elektroniği’’,Alkan,R.,Sürmen,S.,Aktüel Basım Yayın,2004<br>3-)Yolaçan F., Şarj, marş ve ateşleme sistemleri.. Gazi Üniversitesi TEF
Course Resources 1-)‘’Understanding Automotive Electronics’’ Ribbens,W,B.,Newnes Publication,1998
2-)‘’ Automotive Electronics Handbook’’ Jurgen,R,K.,’ McGraww-Hill,İnc.,1999
3-) ‘’Motorlu Taşıt Tekniği’’,Staudt,W., MEB yayınları
4-) ‘’Temel Elektronik’’,Bayram,H.,Özkan Matbaacılık,1998
5-)‘’Motorlu Taşıtlarda Elektronik Uygulamaları’’ Schlichtman,H.,Türkçesi:Münip Öniz,Yüce yayınları,1984
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6