Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hidrolik ve Pnömatik Devreler MKE 204 4 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. VEDAT ARI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Otomotiv-İş Makinalarında ve üretim proseslerinde kullanılan hidrolik ve pnömatik devreleri tanıyarak, yeni tasarımlar yapabilir hale gelmek, mevcut tasarımlar üzerinde değişiklikler yapabilmek.
Course Content Hidrolik ve Pnömatik devrelerin yapısı, çalışması ve uygulamaları, devre elemanlarını tanıma, valfleri yerlerine uygun bir şekilde kullanbilme, silindirleri projelere uygun yerleştirebilme, örnek projeleri kurgulayıp uygulayabilmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hidrolik pompaları tanımak Anlatım, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Küçük hidrolik-pnömatik devre uygulamaları yapabilmek. Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
3 Hidrolik devreleri tanımak Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Anlatım, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Pnömatik devrelerin otomatik kontrol sistemlerini tanımak, kurgulayabilmek Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
5 Hidrolik devre donanımlarını tanımak Anlatım, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Pnömatik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
7 Hidrolik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
8 Hareket ve denetim diyagramları; fonksiyon diyagramları, fonksiyon diyagramlarının kurulma becerilerine sahip olmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
9 Pnömatik devrelerde zaman gecikitirme devrelerini tanımak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
10 Pnömatik devrelerde kullanılan valfleri tanımak Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
11 Hidrolik valfleri tanımak Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
12 Hidrolik ve pnömatik devre çiziminde kullanılan sembolleri kullanibilir hale gelmek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
13 Pnömatik silindirleri tanımak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
14 Hidrolik devrelerde akışkan özelliklerini tanımak ve anlamak Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel bilgiler; hidrolik kontrol devreleri
2 Hidrolik devrelerde akışkan özellikleri
3 Hidrolik devre donanımları
4 Hidrolik silindirler
5 Hidrolik pompalar
6 Hidrolik valfler
7 Hareket ve denetim diyagramları; fonksiyon diyagramları, fonksiyon diyagramlarının kurulması.
8 Genel bilgiler; pnömatik kontrol devreleri
9 Pnömatik silindirler - valfler
10 Ara Sınav
11 Pnömatik devrelerde zaman gecikitirme devreleri
12 Pnömatik devrelerde otomatik kontrol
13 Hidrolik ve pnömatik devre çiziminde kullanılan semboller.
14 Küçük hidrolik-pnömatik devre uygulamaları.
Resources
Course Notes 1. Pneumatic, Peter Patient, MEB, 1994 <br>2. Hidrolik devre elemanları ve uygulama teknikleri, MMO,2001/192 <br>3. Pnömatik devre elemanları ve uygulama teknikleri, MMO,2001/293
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 95
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 2
2. Kısa Sınav 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 105
Total Workload / 25 (Hours) 4.2
dersAKTSKredisi 4