Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Elektrik Elektronik OTE 205 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HALİL İBRAHİM ESKİKURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Taşıtta bulunan elektrik ve elektronik devrelerini, öğrenimine temel oluşturacak kavramları, malzemeleri, devre şeması okuma, elektrikli ölçü aletlerini kullanma, elektrikle ilgili kanunları ve bunlarla ilgili hesaplama bilgi ve becerilerini kazandırmak.
Course Content Elektron, elektrik akımı, yalıtkanlar, elektriksel kanunlar, devre elemanları ve RLC devreleri, taşıtlardaki elektrik ve elektronik sistemlerin incelenmesi. Elektriksel büyüklükler ve bunların diğer birimlere dönüştürülmesi, hesaplanması, ölçü aletlerinin özellikleri ve osilaskopların incelenmesi ve çeşitli ölçümlerin gerçekleştirilmesi. Elektrik devreleri, seri, paralel, karışık devreler, devrelerle ilgili arızaların tanımlanması (kısa devre, açık devre), devre elemanlarını kullanarak seri, paralel, karışık devrelerin oluşturulması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elektrik ve elektronik kavramlarını, kanunları ve kullanılan malzemelerin standartlarını ve kullanım alanlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Elektriksel büyüklükleri hesaplar ve uygun ölçü aleti kullanarak ölçer Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Temel elektrik ve elektronik devrelerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav ,
4 Temel elektrik ve elektronik devrelerini tasarlar Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Elektrik devrelerinde olabilecek muhtemel hataları yorumlar Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Yarı iletken devre elemanlarının oluşumunu açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
7 Yarı iletken devre elemanlarını kullanılacağı uygulamaya göre seçimini yapar Anlatım, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atomlar, İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarıiletkenler
2 Elektrik Devresi Elemanları ve Çeşitleri
3 Direncin Tanımı ve Ohm Kanunu
4 Dirençler ve Kondansatörler
5 Bobinler ve Transformatörler
6 Seri ve Paralel Devreler
7 Kirşof Akım Kanunu
8 Kirşof Gerilim Kanunu
9 İş ve Güç Kavramları
10 ARA SINAV
11 Çeşitli Laboratuar Aletleri. Osilaskop Cihazının Tanıtımı ve Kullanımı
12 Doğru Akım Ölçümleri. Aküler, Bataryalar
13 Yarıiletken Devre Elemanları. Diyotlar
14 Transistörler. Çeşitli Entegre Devreler.
Resources
Course Notes [1] Eskikurt, Halil İbrahim; Temel Elektrik ve Elektronik Ders Notları, SAÜ TEF, 2006.<br>[2] Nacar, Mahmut; Temel Elektronik, Birsen Yayınevi, 2004.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Total Workload 90
Total Workload / 25 (Hours) 3.6
dersAKTSKredisi 4