Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alternatif Ölçme SAU 212 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İSMAİL YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

İlgili disiplinin; bilgi türleri(prosedürel ve deklaratif), epistemolojik seviyeleri, alan epistemolojisi, semiyotik yapısı, enformasyon değerleri ve matematik mantık yapısını belirleyebilecek nicel ve nitel ölçme araçlarının geliştirilmesi.

Course Content

Alan bilgisinin;

bilgi yapısı,

epistemolojik seviyesi,

epistemolojik yapısı,

semiyotik yapısı ve

matematik mantık gibi bilimsel yapılarına yönelik farklı enformasyon seviyelerinde bilgi ve başarı seviyelerini ölçebilecek nicel ve nitel ölçme araçlarının tasarlanması ve objektif-lojik semplisitede bu ölçme araçlarının geliştirilmesi. Geliştirilecek ölçme araçlarının operational research (verimlilik araştırmalarıyla) teknikleriyle teorik ve uygulamalı olarak son halinin verilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Taha, H. A. (1971). Operations Research an Introduction, Macmillan Publishing

Özenli, S. (1999). İlmi Sohbetler, Adana: Karakuşlar Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti

Frege, G. (2007). Aritmetiğin temelleri, YKY

Epstein, R.(2006). Classical Mathematical Logic, Princeton University Press.

Creswell, J. W. (1994). Research Design; Qualitative & Quantitative Approaches, Sage Publications.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin.

Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma yöntem ve Metodlarına Giriş, Anı.

Daston, L. and Galison, P. (2007). Objectivity, Zone Books.

Sober, E. (1975). Simplicity, Oxford University Press.

Burgin, M. (2010). Theory of Information; Fundamentality, Diversity and Unification(Vol.1), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Cover, T. M. and Thomas J. A. (1991). Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, Inc

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
2. Ödev 30
3. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 10 30
Ödev 3 15 45
Final 1 20 20
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5