Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Türk Edebiyati SAU 214 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör.Fatih Mehmet TULUMCU 

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Çağdaş Türk Edebiyatını, edebî toplulukları, sanatçıları ve önemli eserlerini öğrencilere tanıtıp onlarda metin çözümlemesi yoluyla edebî ve estetik bir zevk oluşturmak.

Course Content

Çağdaş Türk Edebiyatı’nın gelişimi, Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, başlıca edebî türler; bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; bu türlere ait örnekler üzerinden metin çözümlemeleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özelliklerini kavrar, , , , , , ,
2 2. Bu dönemdeki önemli edebî toplulukları özellikleri ile tanır, , , , , ,
3 3. Cumhuriyet Dönemi sanatçılarını önemli eserleri ile öğrenir. , , , , ,
4 4. Yaşayan edebiyatçılarımızı ve eserlerini inceleme yöntemi kazanır, , , , , ,
5
6
7
8
9
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

İnci ENGİNÜN, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah yay. , 

Mehmet KAPLAN, Hikaye Tahlilleri / Şiir Tahlilleri,Dergâh

Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I-II, Akçağ

Ahmet Hamdi TANPINAR, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh

Orhan OKAY, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, MEB

Kenan Akyüz – Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi,İnkılap

Büyük Türk Klâsikleri,Dergâh

Fahir Armaoğlu, Türk Siyasi Tarihi, 19. ve 20.yy

Cevcet Kudret, Edebiyatımızda Hikâye ve Roman, Varlık yay. 

Mehmet Tekin'in, Roman Sanatı, Ötüken yay. 

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5