Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yazişma ve Protokol Kurallari SAU 211 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Resmi ve özel yazışma türlerini tanıyarak amaca uygun doğru yazışmalar yapabilmek.
Course Content Yazışmaların dilsel ve içeriksel özelliklerini tanıma, resmi ve özel yazışma türlerini doğru kullanabilme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yazı yazma sürecini öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Resmi ve özel yazışma türlerini tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Yazışma türlerini doğru biçimde kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Yazışma türlerinden amacına uygun olanı belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yazışma türleri Ders Notu 1
2 Yazışmaların niteliksel özellikleri Ders Notu 1
3 Yazışmalarda dil bilgisi ve yazım kuralları Ders Notu 1
4 Yazı yazma süreci Ders Notu 1
5 Resmi yazıların bölümleri Ders Notu 2
6 Resmi yazıların türleri Ders Notu 2
7 İş yazılarının bölümleri Ders Notu 2
8 İş yazılarının türleri Ders Notu 2
9 Özel yazıların bölümleri Ders Notu 2
10 Özel yazıların türleri Ders Notu 2
11 İş ortamında protokol kuralları Ders Notu 3
12 Sosyal yaşamda ve iş yaşamında davranış biçimleri Ders Notu 3
13 Sözsüz iletişimde davranış Ders Notu 3
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Ders Notu I- II- III
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5