Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye’Nin Biyolojik Çeşitliliği SAU 754 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ESAT ÇETİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Yurdumuzun sahip olduğu biyoçeşitliliğin farkına varılmasına sağlama. Bu bağlamda biyoçeşitliliği tanımlama, alt bileşenlerini bilme, tür kavramı açıklayabilme, flora ve fauna kavramlarını açıklayarak örnekler verebilme, Yurdumuz flora ve faunası hakkında bilgi sahibi olma, endemizm kavramını açıklayabilme, Yurdumuzun sahip olduğu fitocoğrafik bölgeleri bilme ve açıklayabilme, Koruma statülerini bilme ve ulusal , uluslararası biyoçeşitlilik sözleşmelerini bilme

Course Content

Biyoçeşitlilik kavramı, biyoçeşitliliğin alt bileşenleri, flora ve fauna, tür kavramı ve ikili adlandırma sistemi, Yurdumuz flora ve faunası, endemizm ve Türkiye endemikleri, Red data book nedir?, Yurdumuz fitocoğrafik bölgeleri, Koruma statüleri, Milli Parklar ve Tabiat Parkları, In-citu ve Ex-citu koruma, Biyoçeşitliliği koruma konusunda ulusal ve uluslararası sözleşmeler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Biyoçeşitliliği tanımlar ve önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Ekosistem, tür ve genetik çeşitliliği açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türü tanımlar, ikili adlandırma sistemini açıklar, örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Flora ve faunayı tanımlar, Yurdumuz hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiyenin fitocoğrafik bölgelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Yurdumuz görülen vejetasyon tipleri açıklar, örnek verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 In-citu ve Ex-citu koruma yı açıklayıp, örnek verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Endemizm ve Yurdumuz endemik türlerine örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Koruma statülerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Yurdumuz Milli Park ve Tabiat Parklarını bilir, hakkında bilgi verir.ir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Yurdumuzun önemli memeli ve sürüngenlerine örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Yurdumuz Kuşları ve Sulak alanlarına örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik vakıf, dernek ve kurumları bilir, örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Biyoçeşitlilik ile ilgili Uluslararası sözleşmeler ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgi verir, örneklendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Biyoçeşitlilik nedir? Biyoçeşitliliğin önemi
2 Biyoçeşitliliğin alt bileşenleri
3 Tür nedir? İkili adlandırma sistemi, örnekler
4 Flora ve Fauna nedir? Türkiye florası ve faunası hakkında kısa bilgiler
5 Türkiyenin fitocoğrafik bölgeleri
6 Yurdumuz vejetasyon tipleri
7 In-citu ve Ex-citu koruma
8 Endemizm ve Yurdumuz endemik türlerine örnekler
9 Koruma statüleri
10 Yurdumuz Milli Park ve Tabiat Parkları
11 Yurdumuzun önemli memeli ve sürüngenleri
12 Yurdumuz Kuşları ve Sulak alanlar
13 Biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik vakıf, dernek ve kurumlar
14 Biyoçeşitlilik ile ilgili Uluslararası sözleşmeler ve ilgili kuruluşlar
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Gökyiğit A.N., Türkiye'nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması, 2013
2. Şişli N.,Ekoloji,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1996
3. Kocataş A., Ekoloji,Ege üniversitesi, İzmir,
4. Türkiye´nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması A.Nihat Gökyiğit, ANG Vakfı, 2013
5. Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri, Necmettin Çepel, TÜBİTAK 2003

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5