Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya Okuryazarliği SAU 753 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin günlük hayatta ve derslerinde medya ve medya araçlarını etkili şekilde kullanmalarını sağlamak, medya okuryazarlığı hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Course Content Medya araçlarını tanıyarak derslerde medya araçlarından nasıl faydalanılacağını açıklamak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medya ve medya araçları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Günümüzde kullanılan medya araçlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Medyanın önemi ve topluma etkisini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Medya araçlarının kullanımını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Amaca uygun medya aracı seçimi yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Okuma, yazma ve okuryazarlık kavramlarını tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 21.yüzyılda okuryazarlık türlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Görsel okuryazarlık kavramını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Elektronik okuryazarlık kavramını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
10 Metin türlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Medya okuryazarlığı kavramını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Medya okuryazarlığı kuramsal çerçeveyi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Medya okuryazarlığının amacını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
14 Medya okuryazarlığının kullanım alanlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
15 Genel değerlendirme yapar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medya ve medya araçları Ders notu (1.bölüm) okunacak
2 Günümüzde medya araçları Ders notu (1.bölüm) okunacak
3 Medyanın önemi ve topluma etkisi Ders notu (1.bölüm) okunacak
4 Medya araçlarının kullanımı Ders notu (2.bölüm) okunacak
5 Amaca uygun medya aracı seçimi Ders notu (2.bölüm) okunacak
6 Okuma, yazma ve okuryazarlık kavramları Ders notu (2.bölüm) okunacak
7 21.yüzyılda okuryazarlık Ders notu (3.bölüm) okunacak
8 Görsel okuryazarlık Ders notu (3.bölüm) okunacak
9 Elektronik okuryazarlık Ders notu (3.bölüm) okunacak
10 Metin türleri Ders notu (4.bölüm) okunacak
11 Medya okuryazarlığı kavramı Ders notu (4.bölüm) okunacak
12 Medya okuryazarlığı kuramsal çerçeve Ders notu (4.bölüm) okunacak
13 Medya okuryazarlığının amacı Ders notu (4.bölüm) okunacak
14 Medya okuryazarlığının kullanım alanları Ders notu (5.bölüm) okunacak
Resources
Course Notes Medya okuryazarlığı dersi notları
Course Resources Taşkıran, Nurdan (2006).Medya Okuryazarlığına Giriş. Ankara: Beta Yay.
İnal,Kemal (2009). Medya Okuryazarlığı El kitabı. Ankara: Ütopya Yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 1 1
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5