Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Otantik Öğrenme Uygulamalari SAU 752 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BEKTAŞ
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA BEKTAŞ,
Course Assistants

Arş.Gör. Asena AYVAZ

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, öğrencilerin otantik öğrenmeye uygun etkinlikler geliştirmesi ve öğrencilere yönelik öğrenme öğretme ortamları oluşturmayı öğretmektir.

Course Content

Bu dersin içeriği, Otantik Öğrenme, Otantik Öğrenme ve temel ilkelerini, Otantik Öğrenme basamaklarının belirlenmesi, Otantik Öğrenmeye yönelik etkinlikleri geliştirmek ve değerlendirme çalışmaları yapmaktan oluşmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Otantik Öğrenmenin içeriğini kavrar. Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Otantik Öğrenmenin ögelerini öğretim ile ilişkilendirir. Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Otantik Öğrenmeye yönelik uygulamaları geliştirip uygular. Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Ödev,
4 Geliştirdiği Otantik Öğrenme uygulamasını sunar. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrenme Kuramları
2 Otantik Öğrenmenin Gerekliliği ve Önerileri
3 Otantik Öğrenme ve Temel İlkeleri
4 Otantik Öğrenmenin Basamakları
5 Otantik Bağlam
6 Otantik Etkinlik
7 Uzman Performansı
8 Çoklu Bakış Açıları ve Roller
9 Ara Sınav
10 İşbirliği
11 Yansıtma (Reflection)
12 Açık Bir Şekilde Dile Getirme (Articulation)
13 Bire Bir Yetiştirme ve Yapılandırılmış Destek (Coaching and Scaffolding)
14 Otantik Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Bektaş, M ve Horzum, M. B. (2012). Otantik Öğrenme. Ed.: Bahri Ata.  Pegem Akademi Yayıncılık.

Herrington, J. (2006). Authentic learning environments in higher education. IGI Global.

Herrington, J. (2006). Authentic e-learning in higher education: Design principles for authentic learning environments and tasks.

Herrington, A., & Herrington, J. (2007). Authentic mobile learning in higher education.

Kim, K. J., & Bonk, C. J. (2006). The future of online teaching and learning in higher education. Educause quarterly, 29(4), 22-30.

Bonk, C. J., Kim, K. J., & Zeng, T. (2006). Future directions of blended learning in higher education and workplace learning settings. Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs, 550-567.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 2 10 20
Final 1 2 2
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5