Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Medya ve Öğrenme SAU 210 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlayan sosyal medyanın eğitimde kullanım alanlarının geliştirilmesi, eğitimcilerin mevcut ders içeirklerini sosyal medya ile entegre hale getirebilecek mesleki ve teknik becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Course Content Ders kapsamında sosyal medyanın tanıtımı yapılarak, eğitimde kullanım alanları ve sosyal medya ile ilgili öğrenme teorileri sunulacaktır. Günümüzde kullanılan sosyal medya araçları tanıtıldıktan sonra bu araçların öğrencilerin alanlarına yönelik eğitsel içerik geliştirmeleri için kullanması sağlanacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal medyayı tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Sosyal medya türlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sosyal öğrenme teorilerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Eğitsel amaçlı kullanılabilecek sosyalmedya türlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Sosyal medya araçlarını eğitsel amaçlarla kullanır Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal medya kavramı
2 Sosyal Medya türleri
3 Sosyal ağlar
4 Sosyal öğrenme teorileri
5 Öğrenmenin sosyal biçimleri
6 Gruplarda öğrenme
7 Ağlarda öğrenme
8 Kümelerde öğrenme
9 Eğitimde sosyal medya uygulamaları - Sosyal ağlar
10 Eğitimde sosyal medya uygulamaları - Mikrobloglar
11 Eğitimde sosyal medya uygulamaları - Döküman Paylaşım servisleri
12 Eğitimde sosyal medya uygulamaları - Çokluortam paylaşım servisleri
13 Yapılan uygulamaların sunumu
14 Yapılan uygulamaların sunumu
Resources
Course Notes Teaching Crowds, Dron,J ve Anderson, J, Athabasca University Press, Athabasca
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 25
2. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 2 15 30
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5