Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu SAU 208 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ALİ KIRKSEKİZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilerin derslerine hem teknolojiyi adapte ederek öğrenmeleri hem de ileride mesleki yaşamlarında öğrencilerine daha etkili bir öğrenme ortamının nasıl tasarımlanabileceğine ilişkin rehberlik yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Eğitimde, Öğretimde Teknoloji Entegrasyonu Kavramı, Öğrenme Nesneleri: Tasarım ve Geliştirme, Kuramdan Uygulamaya Öğretim Tasarımı, Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Tasarımı, Teknoloji Entegrasyonunun Değerlendirilmesi, Teknoloji Entegrasyonunda Güncel Eğilim ve Sorunlar, Teknoloji ve Değişen Okuryazarlıklar, Teknopedagojik Eğitim, Öğretmen Eğitiminde Dijital Öyküleme, Görsel Tasarım ve Etkileşimli Web Sayfası Tasarımı, Çevrimiçi Ortamlarda Rehberlik ve Danışmanlık, Teknoloji Destekli Derste Sınıf Yönetimi, Farklı Disiplinlerde Teknoloji Uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1) Eğitimde teknoloji entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Proje / Tasarım,
2 2) Öğrenme nesnelerinin özelliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Proje / Tasarım,
3 3) Çevirimiçi öğrenme ortamı araçlarını uygun eğitim durumlarında kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
4 4) Farklı disiplinlerde teknoloji uygulamaları ile ilgili projesi geliştirir. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
5 5) Farklı disiplinlerde teknoloji uygulamaları ile ilgili projesini uygular. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Proje / Tasarım,
6 6) Farklı disiplinlerde teknoloji uygulamaları ile ilgili projesini değerlendirir. Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğretimde Teknoloji Entegrasyonu Kavramı
2 Teknoloji ve Değişen Okuryazarlıklar
3 Teknoloji, pedagoji ve İçerik Çerçevesi
4 Öğretmen Eğitiminde Dijital Öyküleme
5 Teknoloji Entegrasyonunda Güncel Eğilim ve Sorunlar
6 Teknoloji Destekli Derste Sınıf Yönetimi
7 Kuramdan Uygulamaya Öğretim Tasarımı
8 Farklı Disiplinlerde Teknoloji Uygulamaları
9 Ara Sınav
10 Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Tasarımı
11 Öğrenme Nesneleri: Tasarım ve Geliştirme
12 Görsel Tasarım ve Etkileşimli Web Sayfası Tasarımı
13 Çevrimiçi Ortamlarda Rehberlik ve Danışmanlık
14 Teknoloji Entegrasyonunun Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Morrison, G.R. & Lowther, D.L. (2002). Integrating Computer Technology into the Classroom (2nd ed.). NJ: Merrill Prentice.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Proje / Tasarım 20
2. Proje / Tasarım 20
3. Proje / Tasarım 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 3 12 36
Final 1 15 15
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5