Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarihsel Filmler SAU 206 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA ÇELİK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Tarih ve sinema ilişkisini tarihsel filmler üzerinden okuma ve değerlendirme

Course Content

Tarih kavramının geniş anlamını kavrayarak, örnek sinema filmleri üzerinden kurgu-gerçek arasındaki tarihsel filmlerin yapısını analiz etme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tarih ne değildir? Tarih ve sinema ilişkisi
2 İlkel insan ve tekamülü açısından M.Ö. 10.000 filmi ve analizi
3 Antik Yunan ve mitoloji açısından 300 Spartalı filmi ve analizi
4 Roma Tarihi açısından Gladyatör filmi ve analizi
5 Ortaçağ İslam-Hristiyan çatışması açısından Cennetin Krallığı filmi ve analizi
6 Klasik Osmanlı dönemini analiz için Cenneti Beklerken filmi ve analizi
7 Arasınav
8 Hacıvat ve Karagöz Niçin Öldürüldü filmi ve analizi
9 Osmanlı Tarihi açısından İstanbul Kanatlarımın Altında filmi ve analizi
10 Kölelikle mücadele açısından Amistad filmi ve analizi
11 Bağımsızlık Mücadelesi açısından Cesur Yürek filmi ve analizi
12 Çanakkale Savaşları için Son Umut filmi ve Analizi
13 II. Dünya Savaşında yaşam açısından Kitap Hırsızı filmi ve analizi
14 Varlık vergisi açısından Salkım Hanımın Taneleri filmi ve analizi
Resources
Course Notes
Course Resources

Ahmet Şimşek, Tarih Nasıl Yazılır?, 2011.
Marc Ferro, Sinema ve Tarih, İstanbul, 2000.
Seyyide Parsa, Film Çözümlemeleri, 2008.
James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur? 2001.
Timothy Corrigan, F,lm Eleştirisi El Kitabı, 2011.
Andrew M. Butler, Film Çalışması, 2011.
Sezai Öztaş, Tarih Öğretimi ve Filmler: Tarih Öğretiminde Film Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara, 2007.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5