Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okullarda Bilişim Yönetim Sistemleri SAU 510 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. METİN ÇENGEL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğretmen adaylarının gelecekteki öğretmenlik hayatlarında kullanacakları yönetim bilişim sistemlerini nasıl kullanılacağını hakkında hazırbulunuşluluğu sağlamak.
Course Content E-okul, Mebbis, Eba-Kurum.net, DYS vb. Okullarda kullanılan yönetim bilişim sistemlerindeki kullanılan programların kullanımı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 E-Okul ,Mebbis,vb. kullanımını açıklar. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Programlar arası ilişkiler kurar. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Programların içinden elde edilen raporu tasarlar Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetim Bilişim Sistemleri: Temel Kavramlar
2 E-Okul öğrenci modül tanımlar
3 E-Okul öğrenci modül uygulaması
4 E-Okul öğretmen ve yönetici modül tanımlar.
5 E-Okul öğretmen ve yönetici modül uygulaması
6 E-Okul veli modül tanımlama ve uygulama
7 Mebbis proje arayüzü tanımlama
8 Mebbis Proje içeriği tanımlama
9 Mebbis proje uygulaması
10 DYS sistemi tanımlama ve uygulama
11 Akıllı tahtalar tanıtımı ve kullanımı
12 İçerik sağlayıcı(EBA) tanıtım uygulamaları
13 E-imza uygulamaları
14 Diğer programların kullanımı ve tanıtımı
Resources
Course Notes
Course Resources 1-Milli Eğitim Bakanlığı dökümanları
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/2, Atatürk İnkılâpları, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 3 3
Sözlü Sınav 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 64
Total Workload / 25 (Hours) 2.56
dersAKTSKredisi 5