Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Filmleri SAU 205 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Eğitim ile ilgili sinema filmlerini tanıtmak, onların üzerinde eğitimsel çalışma yapabilecek analizleri gerçekleştirecek bilgi ve beceri kazandırmak.

Course Content

Eğitim kavramının sadece sınıf duvarlarına hapsedilemeyen geniş anlamını kavrayarak, pedagojik değerler çerçevesinde eğitimsel filmlerin yapısını analiz eder.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim ve sinema ilişkisi üzerinden kalıplaşmış eğitim anlayışlarına yönelik örnekleri eleştirir. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Eğitim ve sinema ilişkisi üzerinden eğitimde öğrenci ve öğretmen rollerinin nasıl olması gerektiğini tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Eğitim ve sinema ilişkisi üzerinden eğitimin toplumdaki yerini ve önemini açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Eğitim ve sinema ilişkisi üzerinden eğitimin nasıl olması gerektiği ile ilgili örnek durumları tartışır ve eleştirir. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim ne değildir? Eğitim üzerine çağdaş bakış açıları ilgili konuya hazır gelir
2 Eğitim ve sinema ilişkisi nasıldır? konuyla ilgili br makale bulup gelir
3 Terrafarma filmi ve analizi filmi izler ve gelir
4 Sanal Zorba filmi ve analizi filmi izler ve gelir
5 Ölü Ozanlar Derneği filmi ve analizi filmi izler ve gelir
6 Üç İdiot filmi ve analizi filmi izler ve gelir
7 Arasınav
8 İmparatorlar Klubü filmi ve analizi filmi izler ve gelir
9 Black filmi ve analizi filmi izler ve gelir
10 Zindan Adası filmi ve analizi filmi izler ve gelir
11 Her çocuk özeldir filmi ve analizi filmi izler ve gelir
12 Koro filmi ve analizi filmi ve analizi filmi izler ve gelir
13 Hichki filmi ve analizi filmi izler ve gelir
14 Eğitim filmleri ve dersin genel değerlendirilmesi
Resources
Course Notes <p> Mustafa Girgin, Eğitim Filmleri, 2012.</p>
Course Resources

İlgili sinema filmleri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 70
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 3 10 30
Final 1 20 20
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5