Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yazili Anlatim Iii ADE 203 3 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Öğr.Gör. DİLEK KIZILTAN
Course Lecturers Öğr.Gör. DİLEK KIZILTAN,
Course Assistants

Araştırma Görevlisi Hasret Güngör

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin Almanca yazili anlatim berecilerini gelistirmek.

Course Content

Yazili Anlatim türlerini ögrenmek ve yazma becerilerini anlam ve sentaks düzleminde gelistirmek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yaz döneminde okunan edebi eserler ile ilgili bilgi toplamak , , , , ,
2 Eserlerin farkli kitap tanitim yazilarini arastirmak , , , , , ,
3 Tanitim yazilarinin sekillerini arastirmak , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kitap tanitim yazisi nedir? [1] Sayfa 8-16
2 Giris ve gelisme nasil yazilir? [1] Sayfa16-25
3 Sonuc bölümü nasil yazilmali? [1] Sayfa 26-30
4 1. Kitap analizi [1] Sayfa 30-33
5 Farkli kitap analizleri ile karşılaştırma [1] Sayfa 35-45
6 2. Kitap analizi [1] Sayfa 45-50
7 1.ve 2. Kitap analizlerinin karşılaştırılması [1] Sayfa 50-55
8 1.ve 2. Kitap analizlerinin karşılaştırılması [1] Sayfa 55-60
9 ARASINAV
10 Sınav sorularının değerlendirilmesi ve farklı analizler [1] Sayfa 60-65
11 Kısa surede etkin ve doğru yazma [1] Sayfa 65-70
12 Kısa surede etkin ve doğru yazma [1] Sayfa 65-70
13 Kısa surede etkin ve doğru yazma [1] Sayfa 65-70
14 Genel değerlendirme ve sonuç [1] Sayfa 70-80
Resources
Course Notes <p>[1] D.L&uuml;bke (2002) : Duden , Aufsatz, Erz&auml;hlen Bibliographisches Institut F.A. Brockhaus AG Yayinlari Mannheim</p>
Course Resources

[2]I.Blatt, W.Hartmann (2004): Schreibprozesse im medialen Wandel, Ein Studienbuch.Schneider Yayinlari Hohengehren
[3]M.B.Mrotzek,I.Böttcher (2006), Schreibkompetenz:entwickeln und beurteilen. Cornelsen Yayinlari Berlin

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5