Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Multimedya Çevirleri I AMT 333 5 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Seda Koçlu

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Çeviri sadece kağıt kalemle icra edilen bir eylemden ziyade günümüzde farklı bilgisayar destekli yazılım ve donanımlar vasıtasıyla, bunların bir arada eşgüdümlü bir biçimde çalıştırılması sayesinde ortaya çıkarılan bir ürün olma yolunda hızla ilerlemektedir. Multimedya Çevirileri tam da böyle bir ihtiyacın anlaşılmasını, icra edilmesini ve karşılanmasını teorik bilgiler ışığında kalmayarak ancak bunlardan yararlanarak, uygulama ağırlıklı bir biçimde öğrenmeyi amaç edinmiştir.

 

Course Content

MS Word, MS Publisher, VideoShow, VivaVideo, SubtitleWorkshop, FormatFactory, File Converter vb. çevirmen için yardımcı araçlar ve çeviri araçları vasıtasıyla gerçekleştirlen uygulamalar neticesinde bu teknik araçlar konusunda beceri kazanılacaktır. Gerek altyazı gerekse sesli çeviri konusunda, görsellerin dönüştürülmesi, seslerin kesilmesi-eklenmesi vb. çalışmalar yürütülecektir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ BİLİR VE UYGULAR Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
2 ÇEVİRİ BECERİLERİ GELİŞİR Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
3 MULTİMEDYA ARAÇLARI UYGULAR VE BİLİR Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 MULTİMEDYA DERSİNE GİRİŞ
2 DERGİ TÜRÜ METİNLERİN ÇEVİRİSİ VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK
3 DERGİ YAYINCILIK METİN ÇEVİRİSİ VE MS PUBLISHER KULLANIMI
4 INFOGRAFİK 1 ÇEVİRİLERİ VE DTP UYGULAMALARI
5 INFOGRAFİK 2 ÇEVİRİLERİ VE DTP UYGULAMALARI
6 POST-EDİTİNG UYGULAMALARI
7 KALİTE EL KİTAPÇIK ÇEVİRİLERİ VE DTP
8 CONVERTER SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI
9 ÇEVİRİ AMAÇLI INPUT ARAÇLARI
10 ÇEVİRİ AMAÇLI YAZIDAN YAZIYA OPTİK AYGITLAR
11 HABER ÇEVİRİSİ VE GAZETE MİZANPAJ TEKNİKLERİ
12 POSTER ÇEVİRİLERİ VE GRAFİK TASARIM UYGULAMALARI
13 WEB SİTESİ ÇEVİRİLERİ 1
14 FİNAL
Resources
Course Notes <p> Ders notları sabis &uuml;zerinden ve dersin sosyal medya mecrasından paylaşılmaktadır.&nbsp;</p>
Course Resources
Week Documents Description size
0 STAJ SUNUMU STAJLA İLGİLİ BİLGİLER 0.37 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
3. Performans Görevi (Uygulama) 15
4. Performans Görevi (Uygulama) 15
1. Ödev 25
5. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Performans Görevi (Uygulama) 5 5 25
Final 1 2 2
Total Workload 99
Total Workload / 25 (Hours) 3.96
dersAKTSKredisi 4