Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sözlü Çeviri Çalişmalari Iv AMT 420 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN ERSOY
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sözlü Çeviri Çalışmaları IV dersinde öğrencilerin Kaynak konuşma metinleri içeriklerini erek dile sözlü olarak aktarma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Sözlü Çeviri Çalışmaları IV dersi öğrencilerin Kaynak konuşma metinleri içeriklerini erek dile sözlü olarak, aktarma yeteneği kazanmalarını sağlayan derstir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Almanca videolarda dinlenen ifadeleri ardıl olarak Türkçeye çevirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Almanca videolarda dinlenen ifadelerin içinde duyamadığı, anlayamadığı ve kaçırdığı sözcüklere cümle bağlamından yararlanarak Almanca anlam yükler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Farklı alanlarla ilgili Almanca videolarda dinlenen ifadeleri ardıl olarak Türkçeye çevirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türkçe videolarda dinlenen ifadeleri ardıl olarak Almancaya çevirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Farklı alanlarla ilgili Türkçe videolarda dinlenen ifadeleri ardıl olarak Almancaya çevirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Almanca videolarda dinlenen ifadelerin içinde duyamadığı, anlayamadığı ve kaçırdığı sözcüklere cümle bağlamından yararlanarak Almanca anlam yükleme çalışmaları.
2 Almanca videolarda dinlenen ifadelerin içinde duyamadığı, anlayamadığı ve kaçırdığı sözcüklere cümle bağlamından yararlanarak Almanca anlam yükleme çalışmaları.
3 Almanca videolarda dinlenen ifadelerin içinde duyamadığı, anlayamadığı ve kaçırdığı sözcüklere cümle bağlamından yararlanarak Almanca anlam yükleme çalışmaları.
4 Almanca videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadelerini ardıl olarak Türkçeye çevirme çalışmaları.
5 Almanca videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadelerini ardıl olarak Türkçeye çevirme çalışmaları.
6 Almanca videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadeleri ardıl olarak Türkçeye çevirme çalışmaları.
7 Almanca videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadelerin anlam korunarak Türkçede farklı cümle yapılarıyla ifade etme çalışmaları me çalışmaları.
8 Vize Sınavı
9 Almanca videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadelerin anlam korunarak Türkçede farklı cümle yapılarıyla ifade etme çalışmaları me çalışmaları.
10 Türkçe videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadeleri ardıl olarak Almancaya çevirme çalışmaları.
11 Türkçe videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadeleri ardıl olarak Almancaya çevirme çalışmaları.
12 Türkçe videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadeleri ardıl olarak Almancaya çevirme çalışmaları.
13 Türkçe videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadelerin anlam korunarak Almancada farklı cümle yapılarıyla ifade etme çalışmaları.
14 Türkçe videolarda dinlenen farklı uzunluklarda ifadelerin anlam korunarak Almancada farklı cümle yapılarıyla ifade etme çalışmaları.
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Öğrencilerin birikim düzeyine uygun çeşitli Almanca görsel-işitsel materyaller
2. Öğrencilerin birikim düzeyine uygun çeşitli Almanca görsel-işitsel materyaller
3. Handbuch Didaktik des Dolmetschens und Übersetzens, iudicium verlag, 2002 München

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Uygulama) 17
2. Performans Görevi (Uygulama) 17
3. Performans Görevi (Uygulama) 16
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5