Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik I AMT 427 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ŞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilerin önceki dönemlerde almış oldukları bilgilerin kazandırdığı bakış açısıyla, günümüz çeviri yaklaşımları ve uygulamalarını irdelemektir.
Course Content Çevirmen-piyasa ilişkisinin irdelenmesi, çevirmenliğin zorluklarının tanınmasını, çevirmenin irdelenmesini, Çeviri ve çevirmenlik konusundaki eleştirileri ve yapılan tartışmaların tanınmasını ve irdelenmesini sağlamak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevirmenin uygulama alanlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Piyasada çeviri uygulamalarının işleyişini bilir ve irdeler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Piyasada çevirmen kimliği konusunda yapılan tartışmaları bilir ve irdeler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Çeviri ve Çevirmenlik konusunda yapılan güncel tartışmaları takip edip irdeler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Çevirmenin piyasada yaşadığı sorun ve zorlukları bilir ve irdeler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders İçeriği ve Beklentiler Konusunda Bilgilendirme ve Fikir Alış Verişi
2 Günümüzde Çeviriye Bakış
3 Günümüzde Çeviriye Bakış
4 Çevirmenliğin Alanlarına Üst Bakış
5 Çevirmenliğin Alanlarına Üst Bakış
6 Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik - Genel
7 Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik - Mesleki Gelişmeler
8 Ara Sınav
9 Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik - Mesleki Gelişmeler
10 Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik - Dernekler, Meslek Birlikleri
11 Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik - Etkinlikler, Faaliyetler, Platformlar
12 Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik - Güncel Tartışmalar
13 Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik - Güncel Konular
14 Günümüzde Çeviri ve Çevirmenliğin Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes KAYNAKLAR<br>Eruz, Sakine. Çeviriden Çeviribilime. Multilingual Yabancı Dil Yayınları: İstanbul, 2003.<br>Kurultay, Turgay. Çeviriye Bilimsel Bakış ve Türkiye’deki Gelişmeler. Litera Batı Edebiyatı Dergisi, cilt 14, İstanbul, 2000<br>Çeviri derneği ve meslek birlikleri internet siteleri ve bu konusundaki materyaller<br>Çevirmenin Notu Dergisi sayıları, Komşu Yayınları, İstanbul.<br>Çeviri Kitabı<br>Çeşitli online materyaller
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5