Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitirme Çalişmasi AMT 498 8 0 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ŞAN, Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK, Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM BALKUL, Dr.Öğr.Üyesi EYÜP ZENGİN, Prof.Dr. HÜSEYİN ERSOY, Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN, Arş.Gör.Dr. ÖZDEN ŞAHİN, Arş.Gör.Dr. SİBEL OKUYAN, Öğr.Gör.Dr. GÜLFİDAN AYTAŞ, Prof.Dr. İLYAS ÖZTÜRK,
Course Assistants Tüm Araştırma Görevlileri
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Almanca Mütercim Tercümanlık ile ilgili konularda bitirme ödevi yapılması.
Course Content Almanca Mütercim Tercümanlığın içerdiği tüm konular.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma metotlarını çalışmasında analiz eder. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
2 Farklı alanlarla ilgili uygulama yöntemlerini analiz eder. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
3 Bitirme ödevinde basit bilimsel yöntemleri uygular. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
4 Öğrenci, (Çeviribilim) Mütercim Tercümanlık ile ilgili konularda bitirme ödevi hazırlar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
5 Uygulama yöntemleri arasında ilişki kurar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
6 Çalışmasında öğrendiği yöntemleri kullanır ve bir sonuç çıkarır. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yapılacak bitirme çalışmasının konusunun tespiti
2 Bitirme çalışması konusunda literatür taraması
3 Bitirme çalışması konusunda literatür taraması
4 Bitirme çalışması verilerin toplanması
5 Bitirme çalışması verilerin toplanması
6 Bitirme çalışması verilerin toplanması
7 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
8 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
9 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
10 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
11 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
12 Verilerin yorumlanması
13 Verilerin yorumlanması
14 Bitirme çalışmasının son şeklini alması
Resources
Course Notes
Course Resources Mesleki tüm kaynaklar.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 11 176
Total Workload 240
Total Workload / 25 (Hours) 9.6
dersAKTSKredisi 10