Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rusça II. Yabanci Dil II DIL 332 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Rusça
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ELVİRA TEZEMİR
Course Lecturers Öğr.Gör. ELVİRA TEZEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini, öğrendiklerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek için diğer derslere de iyi bir alt yapı oluşturacak dilbilgisi kurallarını öğretmek, bunları yazılı ve sözlü olarak kullanabilme becerisini kazandırmak.
Course Content Rusça Dilbilgisi kurallarını daha detaylı bir şekilde öğrenme, bunları her alanda kullanabilme becerisini kazanma.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve anlama gibi temel yetilerde yabancı dil edinimlerini Rusça Dilbilgisi kurallarına bağlı olarak doğru bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeyde becerir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Rusça Dilbilgisi kurallarına uygun olarak kendilerine yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisini kazandırma. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Dilbilgisi kurallarının diğer derslere alt yapı oluşturması ve bu alanlarda doğru olarak kullanılmasını becerir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Rusça Dilbilgisini çeviri alanında doğru olarak kullanabilme ve çeviri yapabilmeye destek olacak şekilde detaylı olarak anlatır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığını becerir. Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Çevresinde sık olarak kullanılan Rusça kelimelerinin Türkçe karşılıklı olarak anlatır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Okuma metinleri ve konuşma egzersizleri
2 Okuma metinleri ve konuşma egzersizleri
3 Rusça´da Sözdizimi
4 Rusça´da zamanlar
5 Rusça zaman kipleri
6 Gramer alıştırmaları
7 Gramer alıştırmaları
8 Ara sınav
9 Kelime Türetme
10 Deyimler
11 Okuduğunu anlama çalışmaları
12 Okuduğunu anlama çalışmaları
13 Diyalog Becerisi Kazanma
14 Diyalog
Resources
Course Notes Rusça Ders Notları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6