Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ingilizce I. Yabanci Dil I AMT 211 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM BALKUL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM BALKUL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İngilizce gramer yapısını ders notları yardımıyla hatırlamak ve dil kullanımını pekiştirmek, bu yapıları çeşitli metinler üzerinde inceleyerek okuma ve konuşma becerilerini arttırmak.

Course Content

Yabancı dil gramer yapısının kullanım çeşitliliğini irdelemek ve bu yapıları çeşitli metinler üzerinde görerek okuma ve konuşma becerilerini arttırma yönünde çalışmalar yapmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İngilizce gramer yapısını verilen alıştırmalarda etkili bir şekilde kullanma Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Verilen metinler hakkında konuşabilmek Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Yabancı dili etkili bir şekilde kullanabilmek için,yabancı dildeki form,anlam ve fonksiyon bilgisini farklı aktiviteler yoluyla uygulayabilmek Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
4 Düşünceleri ve görüşleri akıcı bir şekilde ifade edebilmek Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Performans Görevi,
5 Geçmiş bilgileri aktive ederek ,verilen metindeki gramer kurallarını çıkarabilmek Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Dilin akıcı olması için,öğrencilerin yabancı dili kullanımında kendi sorumluluklarını almalarına ve doğruluğuna dair içsel bir kriter geliştirmelerine imkan vermek Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to the class and English language awareness
2 Pronunciation tips in English and minimal pairs exercises
3 Daily routines and progressive tense (stative vs. dynamic verbs) & Reading
4 Simple Past tense in detail along with pronunciation & Reading
5 Future Tenses in English and vocabulary in context
6 Quiz I and listening songs in English (cultural activity)
7 Present Perfect Tense in English along with Past Participle verbs & Reading
8 Arasınav
9 Requests and Offers in English. Grammar points and conversation tips
10 Basic passive voices in English: Form and Use along with Reading
11 Introduction to listening skills & Fill in the gaps activities
12 Listening Comprehension: True / False activities
13 Quiz II and playing taboo game in English
14 Review
Resources
Course Notes <p>Speakout Pre-intermediate</p>
Course Resources

Grammar Practice for Intermediate Students
Understanding and Using English Grammar

Week Documents Description size
0 Interchange 2 main coursebook 21.29 MB
0 English grammar in use 21.7 MB
0 reading for English 1 0.02 MB
0 IF CLAUSES -I,II,III 2.03 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 91
Total Workload / 25 (Hours) 3.64
dersAKTSKredisi 4