Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviri Amaçli Metin Çözümlemesi II AMT 336 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Metin türlerini inceleyerek, öğrencilerin çeviride metin türlerine ilişkin bilgilerden faydalanmasını sağlamak, metin analizi gerçekleştirmek.
Course Content Öğrenci metin türlerini tanır, çeviride metin türlerinden faydalanmayı öğrenir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı Tümce ve Söylemleri İnceler Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
2 Metin Türleri ve Tümce/ Söylem/ Dizim Karşılaştırmalarını Örneklendirir Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
3 Metin-Söylem Farkındalıklarını Kazanır Tartışma, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav,
4 Yapı Çözümlemeleri ve Söylem Açılımları Denemeleri yapar. Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Ödev,
5 Çevirmen Taktikleri-Çevirmen Kararlarını Metin/Tümce Bağlamında Uygular-Tartışır Gösteri, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Sınav ,
6 Diliçi Çeviri – Dillerarası Çeviri Örnekleriyle Farkındalık Sağlar Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Okuma/ görme anlama etkinliğinin saydamlaştırılması, anlama / algılama süreçlerinde bireysel kültür, toplumsal kültür, küresel kültürün rolü
2 Kültür kavramı ve çeviri / Kültür katmanlarına örnekler
3 Öğrencilerin yaptıkları ödevlerden yola çıkarak farklı metinleri çeviri amaçlı incelemeleri
4 Örneklerle kaynak metin, erek metin tanımı
5 Metin türleri ve bu türlerin iletişim içindeki rolleri, çeviri sürecinde metin türleri Metin türlerinin çeviri bağlamına etkisi/Dil/ metnin çeviri bağlamı /erek kitlenin çeviri sürecindeki önemi
6 Çeviri araştırma yöntemleri / Koşut metin çalışmalarına giriş / Farkındalık Sağlama
7 Diliçi çeviri - dillerarası çeviri üzerine örneklerle uygulama
8 Kaynak metnin olası farklı çevirileri, çeviri bağlamı, müşteri çevirmen etkileşimi
9 Kaynak metnin olası farklı çevirileri, çeviri bağlamı, müşteri çevirmen etkileşimi Bilgi Paylaşımı
10 Eruz un kitabındaki metinlerden yola çıkarak öğrencilerin bu bölümlere somut örnekler getirmeleri ve bu örneklerin derste tartışılması
11 Kullanmalık ve uzmanlık metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi
12 Yazınsal metinlerde çeviri amaçlı metin çözümlemesine giriş
13 Farklı metin türlerini özelliklerinin karşılaştırılması
14 Öğrencilerin yarıyıl boyunca öğrendiklerini ilişkilendirlemeleri
Resources
Course Notes Kendi Çalışmalarım, Güncel Metinler, Uzmanlık Alan Metinleri
Course Resources ERUZ, Sâkine (2008) Akademik Çeviri Eğitimi, Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi, İstanbul: Multilingual
HÖNIG, Hans; KUSSMAUL, Paul (1984) Strategie der Übersetzung, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Tübingen. Gunter Narr
HÖNIG, Hans (1995) Konstruktives Übersetzen, Tübingen: Stauffenburg
Transtlation
Prunc
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6