Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sözlü Çeviri Çalişmalari II AMT 332 6 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN ERSOY
Course Lecturers Prof.Dr. HÜSEYİN ERSOY,
Course Assistants

Arş.Gör. Sibel Okuyan

Course Category
Course Objective

Sözlü Çeviri Çalışmaları II dersinde öğrencilerin Kaynak dildeki konuşma metinleri içeriklerinin erek dile sözlü olarak aktarma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Sözlü Çeviri Çalışmaları II dersi öğrencilerin Kaynak konuşma metinleri içeriklerinin erek dile sözlü olarak aktarma yeteneği kazanmalarını sağlayan derstir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı uzunlukta Almanca video bölümlerinin ana fikrini Almanca yazılı ve sözlü olarak yazar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Öğrenciler Almanca Metinlerdeki ve görsel-işitsel materyaldeki cümlelere Almanca eşanlamlı ifadeler oluştururlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Öğrenciler Almanca telaffuzla ve Almanca anlatım kurallarıyla ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Almanca dinlediği ve not aldığı Videoların içeriğini bu notları kullanarak Almanca tekrar anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Bu ana fikirlerden hareketle ilgili bölümlerinin içeriğini Almanca tekrar anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenciler Almanya ile ilgili Almanca görse-işitsel materyal hakkında (sinevizyon ortamında) Almanca tartışma yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Almanca kısa bölümler halinde dinlene Videolar yada Yazılı metinlerle ilgili diyalog gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Almanca videolardaki ifadelerin yazılı ve sözlü olarak bütün ögeleriyle aynen tekrar edilmesi.
2 Almanca videolardaki ifadelerin yazılı ve sözlü olarak bütün ögeleriyle aynen tekrar edilmesi.
3 Almanca videodaki İfadenlerin bir kısmının dinlenilmesi, geri kalan kısmını öğrencilerin tahmin etmesi.
4 Almanca videodaki İfadenlerin bir kısmının dinlenilmesi, geri kalan kısmını öğrencilerin tahmin etmesi.
5 Farklı uzunlukta Almanca video bölümlerinin yazılı ve sözlü olarak ana fikrinin yazılması.
6 Farklı uzunlukta Almanca video bölümlerinin yazılı ve sözlü olarak ana fikrinin yazılması.
7 Bu ana fikirlerden hareketle ilgili bölümlerinin içeriğinin Almanca tekrar anlatılması.
8 Vize Sınavı
9 Almanca Metinlerdeki ve görsel-işitsel materyaldeki cümlelere Almanca eşanlamlı ifadeler oluşturur
10 Almanca Metinlerdeki ve görsel-işitsel materyaldeki cümlelere Almanca eşanlamlı ifadeler oluşturur
11 Almanya ile ilgili Almanca görse-işitsel materyal hakkında (sinevizyon ortamında) Almanca tartışma
12 Almanya ile ilgili Almanca görse-işitsel materyal hakkında (sinevizyon ortamında) Almanca tartışma
13 Farklı uzunlukta Almanca video bölümlerinin içeriğini yazılı ve sözlü olarak Almancada ifade etme.
14 Farklı uzunlukta Almanca video bölümlerinin içeriğini yazılı ve sözlü olarak Almancada ifade etme.
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Öğrencilerin birikim düzeyine uygun çeşitli Almanca görsel-işitsel materyaller
2. Öğrencilerin birikim düzeyine uygun çeşitli Türkçe görsel-işitsel materyaller
3. Handbuch Didaktik des Dolmetschens und Übersetzens, iudicium verlag, 2002 München

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 17
1. Ödev 83
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 45
1. Final 55
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 5 4 20
Final 1 5 5
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 4