Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviri ve Çevirmenliğe Giriş II AMT 102 2 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ŞAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ŞAN,
Course Assistants

Ar. Gör. Seda KOÇLU

Course Category
Course Objective

Öğrencinin çeviri alanını ve çevirmenliği tanıması ve Yetişeceği uzmanlık alanının özelliklerini kavraması.

Course Content

Çevirinin tanımının, çevirmenlik mesleğinin, çeviri öncesi/süreci/sonrası ile ilgili bilgilerin, çevirmenin çeviri sürecindeki rolünün öğretilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeviri alanının kavramlarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Çevirmenlik mesleğinin özelliklerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Çeviri ve Sektör ilişkisini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Çevirmenin karar verme süreçlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Mesleğin Etik konularını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavramlarla Genel Tekrar
2 Çevirmenlik ve Meslekleşme Standardın incelenmesi ve araştırmaların yapılması
3 Çevirmenlik ve Meslekleşme
4 Meslek Etiği - Hak ve Sorumluluklar
5 Meslek Etiği - Sorunlar ve İntihal
6 Çevirmenlik ve Örgütlenme
7 Meslek Birlikleri ve Dernekler
8 Ara Sınav
9 Çeviri ve Teknoloji İlişkisi
10 Çeviride Yardımcı Araç Kullanımı
11 Çeviri Süreci: Paralel / Koşut Metinlerle Çalışma
12 Çeviri Sektör ve Eğitim İlişkisi
13 Bilim Dalı olarak Çeviribilim
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Şehnaz Tahir Gürçağlar, Çevirinin ABC'si, 2016

2. Ulrich Kautz, Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, 2000

3. Sakine Eruz, Akademik Çeviri Eğitimi, 2008

4. Margret Ammann, Grundlagen der modernen Translationstheorie - Ein Leitfaden für Studierende, Heidelberg 1990

5. Çevirmen Meslek Standartı

6. İlgili Makaleler ve Slayt Sunumlar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 75
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 5