Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviri Yöntemleri I AMT 301 5 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Çeviri Yöntemlerinin Öğretilmesi

Course Content

Öğrencinin çeviriye farklı yaklaşımları, çeviri yöntemlerini öğrenerek, kazanım ve birikimleri ışığında kendi  yaklaşım, yöntem ve tekniğini geliştirmesini uygulamalı metinlerle sağlamak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeviri Kuramlarının yönteme dönüştürülmesini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Genel çeviri yöntemlerini görür Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Çeviri Yöntemlerini uygulayarak, çeviri tekniğine dönüştürmeyi deneyimini artırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Çeviri Yöntemlerinin çeviriye etkisini gözlemler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Metin türüne özgü çeviri yöntemlerini ayırmayı başarır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kendi yöntem ve tekniğini kullanmayı başarır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Teknolojinin etkin kullanımı deneyimini edinir Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
8 Metinleri ön/ara/son ve üst denetlemeye tabi tutar Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Performans Görevi,
9 Çevirisi yapılmış çalışmaları yeniden düzenler Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Ödev,
10 Yaratıcı, işlevsel, KO veya EO çevirileri deneyimler Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metin Türleri
2 Metin Türlerinin Çeviriye Etkisi
3 Metin Türlerinin Dilbilim ve İletişimbilim Temelinde geliştirilmesi.
4 Çeviri Türlerinin Oluşturulması.
5 Çeviri Metin Türlerinin Özelliklerinin, Çeviri Yöntemlerinin Saptanması.
6 Bilgilendirici Metin Türleri İçin Çeviri Yönteminin Belirlenmesi
7 Anlatımcı Çeviri Türleri İçin Çeviri Yönteminin Belirlenmesi
8 Çeviride Tutarlılık ve Çevirmen Kararlarının, Çeviri Yönteminin Belirlenmesindeki Rolü
9 Erek Odaklı Çeviri Yöntemi, İlk Okur Olarak Çevirmen
10 İşlev Odaklı Çeviri Yöntemi
11 İşlevin Çeviri Yöntemine etkisi
12 Metin Türleriyle Uygulama Çalışması
13 Yöntem Geliştirme Denemeleri
14 Yöntemlerin Pekiştirilmesi
Resources
Course Notes <p>D&ouml;nemsel değişim g&ouml;stermekle beraber, her alana y&ouml;nelik klasikten moderne, ekonomiden hukuğa,&nbsp;ağırlıklı olarak yazınsal metinler ve diğerleri.</p>
Course Resources

1. Katherina Reis, Texttyp und Übersetzungsmethode, 1993

2. Kussmaul, Hönig, Strategie der Übersetzung, 1982

3. Mehmet Rifat, Çeviri Seçkisi,2002

4. Maria Snell-Hornby, Übersetzungswissenschaft, 1986

5. Werner Koller, Einführung in dieÜbersetzungswissenschaft
6. R.Stolze, Übersetzungstheorien, Fachübersetzen, Hermeneutische Übersetzungskompetenz

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 2 3 6
Final 1 5 5
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 4