Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviri Kuramlari II AMT 202 4 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. ÖZDEN ŞAHİN
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. ÖZDEN ŞAHİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çeviri Kuramlarının Öğretilmesi, Çeviri konusundaki bakış açısının şekillenmesi

Course Content

Öğrencinin çeviri kuramsal yaklaşımları tanıması, çeviri kuramlarından nasıl yararlanabileceğinin kavratılması. Çeviribilimsel yaklaşımların tanınması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeviri kuramlarının gelişimiyle ilgili bilgileri derinleştirir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Çeviri sürecinin dilsel süreç olmadığını kavrar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Çeviri kuramlarının temel yaklaşımlarının farkına varır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Çeviri kuramına genel bir bakış kazanır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Çevirmenin süreç analizlerini nasıl işlettiğini kavrar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders içeriği, işleyişi ve beklentiler konusunda bilgilendirme
2 Bir Bilim Dalı olarak Çeviribilim
3 Bir Bilim Dalı olarak Çeviribilim
4 Çeviribilime Yansıyan Paradigma Değişimi
5 Çeviribilime Yansıyan Paradigma Değişimi
6 İşlevsel Çeviri Kuramları
7 İşlevsel Çeviri Kuramları
8 Ara Sınav
9 Betimleyici Çeviri Araştırmaları
10 Betimleyici Çeviri Araştırmaları
11 Çeviribilimde Güncel Yaklaşımlar
12 Çeviribilimde Güncel Yaklaşımlar
13 Çeviride Kuramın Önemi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Kadric, Mira, Klaus Kaindl, Michèle Cooke, Translatorische Methodik, 2012
2. Eruz, Sakine F., Çeviriden Çeviribilime, 2005
3. Prunc, Erich, Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht, 2011
4. Handbuch Translation,
5. H.J.Vermeer, Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, 1986
6. Holz Maenttaeri, Translatorisches Handeln, 1986
7. Çeviri Seçkisi 1
8. Çeviri Seçkisi 2

Week Documents Description size
0 JAMES S. HOLMES ÇEVRİBİLİM İN ADI VE DOĞASI_1 1. Hafta Makale 0.7 MB
1 JAMES S. HOLMES ÇEVRİBİLİM İN ADI VE DOĞASI_1 1. Hafta Makale 0.7 MB
0 JAMES S. HOLMES ÇEVRİBİLİM İN ADI VE DOĞASI_1 1. Hafta Makale 0.7 MB
1 JAMES S. HOLMES ÇEVRİBİLİM İN ADI VE DOĞASI_1 1. Hafta Makale 0.7 MB
1 JAMES S. HOLMES ÇEVRİBİLİM İN ADI VE DOĞASI_1 1. Hafta Makale 0.7 MB
1 Çeviri Kuramları 2- 1. Hafta Sunumu 1. Hafta Sunumu 0.2 MB
1 Çeviri Kuramları 2- 1. Hafta Sunumu 1. Hafta Sunumu 0.2 MB
1 Çeviribilimin Adı ve Doğası - Holmes - 1. Hafta Makale Çeviribilimin Adı ve Doğası - Holmes - 1. Hafta Makale 0.7 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 4 4
Final 1 6 6
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 4