Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Milli Şuur ve Türk Islam Medeniyet Tasavvuru SAU 085 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. NESİM YALVARICI
Course Lecturers Öğr.Gör. NESİM YALVARICI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Üzerinde yaşadığımız vatanda ve mensubu bulunduğumuz millete mensubiyet duygusu içinde Büyük Türk Milletine ait medeniyet tasavvuru ile bireylere Milliyet duygusunun sosyolojik temelinde “milli şuur” bilgisi vermek

Course Content

Milli Şuur ve Türk İslam Medeniyet Tasavvuru,

Milliyet duygusunun sosyolojik temelleri

Milli şuur

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Türk medeniyet tarihi,( Bahaeddin Ögel) Türk İslam Ülküsü, (Seyyit Ahmet Arvasi), Türk Cihan Hâkimiyet Mefkûresi Tarihi Prof. Dr. Osman Turan

İslam’ın bu günkü meseleleri Erol Güngör

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5