Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endülüs Medeniyeti SAU 084 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

8. ile 15. yüzyıllar arası İslam tarihinin önemli bir devresini oluşturan Endülüs (İspanya) tarihinin sosyal, kültürel ve toplumlar arası medeni ilişkiler bağlamında ele alınması, günümüz olaylarının bu tarihi arka plana istinaden analiz edilmesi

Course Content

Endülüs (İspanya) sosyo-kültürel tarihinin incelenmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p> L&uuml;tfi Şeyban, End&uuml;l&uuml;s.</p>
Course Resources

- Lütfi Şeyban, Endülüs, Albaraka, İstanbul 2013
- Lütfi Şeyban, Endülüs?te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, İz Yayıncılık, İstanbul 2003/2010
- Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, İnsan Yayınları, İstanbul 2013
- İbn Cübeyr, Endülüs?ten Kutsal Topraklara, Selenge, İstanbul 1997
- Maria Rosa Menocal, Dünyanın İncisi Endülüs Modeli, Etkileşim, İstanbul 2006
- Marcus Hattstein-Peter Delius, İslam Sanatı ve Mimarisi, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2007

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5