Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye´Nin Kültür Varliklari ve Tarihi Eserleri SAU 757 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türk-İslam sanatlarının genel hatlarıyla ve uygulama örnekleriyle tanınması ve incelenmesi yanında, bu sanatların uygulama alanı olan tarihî eserlerin tanınması ve tanıtılması amaçlanmaktadır.
Course Content Türk-İslam dekor ve motifleri, Kitap sanatları, plastik sanatlar, mimari tezyîn sanatları, Türkiye’nin meşhur tarihî eserleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk kültür varlıkları ve tarihi eserlerini genel hatlarıyla tanır. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Millî sanat eserlerinin nasıl yapıldığını kavrar Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Türk sanatlarını diğer sanatlarla karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Benzetim, Sınav , Performans Görevi,
4 Türk sanatının dönemlerini analiz eder Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Sanat eserlerini türlerine göre değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Türk sanatlarının anlaşılmasını ve geliştirilmesi konusunda fikir önerir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk kültür varlıkları ve tarihi eserleri tanım
2 Sanata giriş ve sanat felsefesi
3 Taşınır-taşınmaz, görünür-görünmez kültür varlıkları ve tarihi eserler
4 Kitap sanatları-1: Kâğıt, kalem, cilt, ebru, hat, tezhip, tasvir
5 Plastik sanatlar-1: Rölyef, seramik, çini, porselen
6 Plastik sanatlar-2: Ahşap, taş ve metal
7 Mimari tezyîn sanatları: hat, kalemişi, çini-mermer-ahşap-metal işlemeciliği
8 Ara sınav
9 Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarihî eserleri
10 İç Anadolu Bölgesi tarihî eserleri
11 Akdeniz ve Ege Bölgesi tarihî eserleri
12 Marmara Bölgesi tarihî eserleri
13 Karadeniz Bölgesi tarihî eserleri
14 Sonuç ve değerlendirme
Resources
Course Notes Ders Notu, öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources - YILMAZ, Can, Recep Gün Ana hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği Kayhan Yayınları, İstanbul,2006
- ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul,2003
- İnternet: Türkiye’nin meşhur tarihî eserleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 12 12
Final 1 2 2
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5