Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Sorumluluk SAU 083 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HASAN HÜSEYİN TAYLAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective sosyal sorunlara, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak; katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde aktif olarak rol almalarına katkıda bulunmak; sosyal sorumluluk projeleri hazırlama, planlama, uygulama ve raporlamaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak;
Course Content sosyal sorunlar; sosyal sorumluluk; sosyal sorumluluk projesi hazırlama süreci; proje planlama ve yönetme; proje raporlama ve sunma; sosyal sorumluluk projesi uygulaması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 sosyal sorunların farkında olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav ,
2 sosyal sorumluluğu kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav ,
3 sosyal sorumluluk projesi hazırlayıp, planlayabilir Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 sosyal sorumluluk projesi yürütebilir; uygulayabilir Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 sosyal sorumluluk projesini raporlayıp, sunabilir Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel bir giriş ve tanışma
2 Sosyal sorunlar
3 Sosyal sorumluluk; aktif vatandaşlık
4 Gönüllülük; sivil inisiyatif ve sivil toplum
5 Sosyal sorumluluk projeleri
6 Proje hazırlama; yazma
7 Proje planlama; yürütme
8 Proje raporlama ve sunum
9 ARA SINAV
10 Sosyal sorumluluk proje uygulaması
11 Sosyal sorumluluk proje uygulaması
12 Sosyal sorumluluk proje uygulaması
13 Sosyal sorumluluk proje uygulaması
14 Raporların sunumu ve genel değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Proje / Tasarım 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Proje / Tasarım 1 6 6
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 6 6
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5