Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islamin Yayilişi Tarihi (7.-8. Yy) SAU 080 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEVLÜT KOYUNCU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İslamiyet´in yayılışını etkileyen hususların ortaya çıkarılması ve bunun etkilerinin analiz edilmesi
Course Content Hz. Peygamber, Dört Halife ve Emeviler devrinde meydana gelen siyasi ve sosyal hadiseler hakkında bilgiler vermek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslam Öncesi Arap Yarımadası
2 Hz. Muhammed´in Hicret Öncesi Mekke´de Yaptığı Çalışmalar
3 İlk Müslümanlara Yapılan İşkenceler ve Hicret
4 Medine´den İlk Ümmetin Oluşumu
5 Hz. Muhammed´in İslam´ın Yayılması İçin Medine´de Yaptığı Faaliyetler
6 İran ve Ortaasya´ya İslam´ın Girişi
7 Suriye ve Filistin´in Fethi
8 İslam Hakimiyetindeki Gayrimüslimler
9 Ara Sınav
10 Kuzey Afrika´nın Fethi ve İslam İle Tanışması
11 Endülüs´te İslam´ın Yayılışı
12 Türklerin İslamiyeti Kabulü
13 Hindistan´da İslam´ın Yayılması
14 İslam´ın Yayılmasına Etki Eden Hususlar
Resources
Course Notes 1. Ahmet Cevdet Paşa - Kıssa-ı Enbiya ve Tevarihi Hulefa<br>2. Muhammed Hamidullah - İslam Peygamberi<br>3. P. K. Hiddi - Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi<br>4. M. Lings - Hz. Muhammed´in Hayatı<br>5. HAsan İbrahim Hasan - İslam Tarihi<br>6. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi<br>7. İ. Aycan-İ. Sarıçam - Emeviler<br>8 .Mevlüt Koyuncu - Efendimiz<br>9. Mevlüt Koyuncu - Emevilerde Saray Hayatı<br>10. İsmail Aka - Hulefa-i Raşidin ve Emeviler<br>11. Ebulfazl İzzeti - İslam´ın Yayılışı Tarihine Giriş
Course Resources Ders Notları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 2 2
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5