Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Sosyal Hareketler ve Iktidar SAU 078 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH TAŞKESEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Değişen dünyada toplumsal hareketlerin çıkışı ve sosyolojik boyutunu anlamak, araştırmak ve tartışmak.
Course Content Yeni toplumsal hareketler, bu hareketlerin iktidar ile olan ilişkisi, sivil itaatsizlik, demokrasi, ötekileştirme, reform, devrim.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplumsal hareketler ve ilişkili kavramları tanımlamak, öğrenmek. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
2 Türkiye´de toplumsal hareketler sorununu, olaylarını ve yaptırımları sosyolojik boyutuyla ele almak. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Toplumsal hareketler ve iktidar ilişkilerini sosyolojik olarak değerlendirmek. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
4 Toplumsal hareketlerin ideoloji, politik ve kültür ve toplumsala olan yansımasını tartışmak. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toplumsal hareketlerin çıkışı ve sosyolojik boyutu
2 Türkiye´de toplumsal hareketler sorunu,olaylar ve yaptırımlar
3 1960-80 öğrenci hareketelrinin amaç ve nitelikleri
4 Toplumsal hareketler ve sivil itaatsizlik, sivil itaatsizliğin öncüleri
5 Hukuk toplumlarında sivil itaatsizlik ve toplumsal olayalar.
6 Türkiye´de toplumsal hareketlerin medya boyutu ve medyanın rolü
7 Toplumsal hareketlerin ideoloji, politika, kültür ve toplumsala yansıması
8 Reform-devrim ve karşıt toplumsal hareketlerin sosyolojik analizi
9 ARASINAV
10 Ötekileştirme, dışlanma ve toplumsal hareketler
11 Toplumsal hareketler ve meydan okuma
12 Demokrasi hak ve özgürlükler sürecinde toplumsal hareketler
13 Toplumsal hareketlerde "itaat kültüründen isyan kültürüne" geçişin sosyolijik nedenleri
14 GENELSINAV
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Total Workload 48
Total Workload / 25 (Hours) 1.92
dersAKTSKredisi 5