Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Iletişimde Çevirinin Rolü SAU 070 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilere çeviri eyleminin ve çevirmenin uluslararası iletişimdeki rolünü kavratmaktır.
Course Content Dersin içeriğinde, çevirmenin pratik değerlendirmeleri, sorun çözmeye yönelik kültürlerarası iletişim, kültürel farklardan çıkan iletişim sorunlar, çevirmenin iki kültürlülük yetenekleri, çevirmenin aracılık görevleri, kültür aracısı olarak çevirmen, rrabuluculuk (Mediatör) ve çevirmenlik gibi konular yer almaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim ve Çeviri Eylemi tanımları
2 Çevirmenin pratik değerlendirmeleri
3 Sorun çözmeye yönelik kültürlerarası iletişim
4 Kültürel farklardan çıkan iletişim sorunları
5 Çeviride iki kültürlülük
6 Çevirmenin iki kültürlülük yetenekleri
7 Çevirmenin aracılık görevleri
8 Kültür aracısı olarak çevirmen
9 Arabuluculuk (Mediatör) ve çevirmenlik
10 Performans çalışması/Örnek olay çalışması
11 Performans çalışması/Örnek olay çalışması
12 Performans çalışması/Örnek olay çalışması
13 Performans çalışması/Örnek olay çalışması
14 Performans çalışması/Örnek olay çalışması
Resources
Course Notes
Course Resources
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 4 4
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5