Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Mutfak Tarihi SAU 062 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF BİLGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Göçer hayat yaşayan Orta Asya Türk topluluklarından günümüze Türk mutfağının gelişimini süreklilik ve değişim bağlamında ele almak
Course Content Göçer Orta Asya Türk topluluklarından günümüze kadar Türk mutfak kültüründe görülen süreklilik ve yaşanan değişmeler, örgütlenme, gıda maddeleri ve pişirme teknikleri bağlamında ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk mutfak kültürünün coğrafya ve yaşam biçimiyle ilişkisini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
2 Yerleşik hayata geçişin mutfak kültürünün gelişme ve zenginleşmesine katkısını analiz eder
3 Batı´ya yönelik Türk göçlerinin mutfak kültüründe yol açtığı köklü değişimi değerlendirir
4 Coğrafi keşiflerin uzun dönemde genelde dünya mutfakları özelde Türk mutfağında ne tür etkilere sahip olduğunu tartışır
5 Osmanlı mutfağının Doğunun ve Batının birikimini kullanan kompoze bir mutfak olduğunu kavrar
6 Osmanlı mutfağında zamanla değişen gıda maddesi kombinasyonunu ve pişirme tekniklerini değerlendirir
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Dünya mutfak kültürleri ve Türk mutfağının geçmişini araştırmak üzerine David Inglis vd. (Editörler), Food: Critical Concepts in the Social Sciences, I-V, New York 2008.
2 İç Asya´daki göçer Türk mutfağı Andrew Dalby, Food in the Ancient World from A to Z, Routledge, Londra 2003; Victor Hehn, Cultivated Plants and Domestic Animals in Their Migration from Asia to Europe, Swan Sonnenschein & Co., Londra 1891; Victor Hehn, Cultivated Plants and Domestic Ani
3 Yerleşik hayata geçiş, İslamlaşma ve Değişim
4 Göçler ve İran-Arap kültür havzalarıyla etkileşim
5 Selçuklularda beslenme alışkanlıkları
6 Memluklularda beslenme alışkanlıkları
7 Türkiye Selçuklularında ve 14. yüzyıl Anadolu´sunda yeme içme kültürü
8 15. Yüzyılda Osmanlı Mutfağı Hüseyin Salman, "XIII – XV Asırlar Arasında Orta Asya´da Yetişen Meyveler ve Ekonomik Değerleri", Meyve Kitabı, İstanbul 2006; Edward H. Schafer, The Golden Peaches of Samarkand, A Study of T´ang Exotics, Berkley, Los Angeles, London 1985;
9 ARA SINAV
10 Osmanlı Mutfağının Zirvesi: 16. Yüzyıl I
11 Osmanlı Mutfağının Zirvesi: 16. Yüzyıl II
12 Coğrafi Keşiflerle değişen Türk mutfağı
13 Osmanlı mutfağında değişim: 19. Yüzyıl I
14 Osmanlı mutfağında değişim: 19. Yüzyıl II
Resources
Course Notes
Course Resources Arif Bilgin-Özge Samancı (editörler), Türk Mutfağı, Ankara 2008.
Türk mutfağı sempozyumu bildirileri: 31 Ekim - 1 Kasım 1981, Ankara 1982.
Arif Bilgin, Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul 2004.
Marianna Yerasimos, Evliya Çelebi Seyahatnamesi´nde Yemek Kültürü, İstanbul 2011.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Total Workload 48
Total Workload / 25 (Hours) 1.92
dersAKTSKredisi 5