Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Kültür Tarihi SAU 058 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi RECEP YAŞA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi RECEP YAŞA,
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Tarihi süreç içinde edinilen kültürel değerlerin insan ve toplum yaşamına etkilerinin incelenmesi

Course Content

Tarihi süreç içinde oluşan kültürel değerler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültür ve Medeniyet kavramları ile bu kavramlar arasındaki farklılıkları karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Türklerde Sosyal hayatı değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Türklerde giyim kuşam kültürünü analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Türklerde sanat, dil ve dinin günümüze etkilerini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türklerdeki devlet anlayışını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Türklerde ekonomik hayat ile sosyal hayat arasında ilişki kurar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Amacı, Kaynakları, Kültür ve Kültür Kavramı, Kültür ve Medeniyet Farkı, Kültürel değerlerin oluşumunu etkileyen faktörler [1] Sayfa 15-31
2 Türklerde devlet fikri (Millet, ülke, hâkimiyet, teşkilat); Hakimiyet anlayışı (hakimiyetin ilahi temelleri, hakimiyetin intikali) [2] Sayfa 56-70
3 Türklerde devlet başkanı (hükümdarlık sembolleri, devlet başkanının özellikleri); idari yapı ve özellikleri; Hukuk [2] Sayfa 70-80
4 Türklerde Ordu (Teşkilat, Savaş araç ve gereçleri, askeri eğitim) [3] Sayfa 538-696
5 Türklerde Sosyal Hayat: Sosyal Yapı (Aile, boy, bodun); Orta Asya Türklerinde bayram ve festivaller [1] Sayfa 288-292
6 Türklerde ekonomik hayat: besicilik, tarım ve ticaret [2] Sayfa 103-156
7 Türklerde beslenme ve giyim-kuşam [6] Sayfa 222-230
8 Türklerde din ve din kültürü: Gök Tanrı Dini, Atalara saygı ve bağlılık, tabiat kuvvetlerine inanma, diğer dinler [7] Sayfa 1-67
9 ARASINAV
10 Türklerde Sanat ve Türk Sanatı kavramının oluşumu: Resim, heykel, mimarlık ve müzik [6] Sayfa 234-286
11 Türklerde yerleşik hayata geçiş ve şehirleşme [8] Sayfa 1-23
12 Türklerde yazı dili ve edebiyatı: Yazı, dil, edebiyat (destanlar, efsaneler) [1] Sayfa 330-340
13 Türklerde Bilim ve Zaman Hesabı (takvim) [6] 152-200
14 Türklerde Düşünce ve Ahlak- Değerlendirme [1] 345-352
Resources
Course Notes <p>[1] İbrahim Kafesoğlu, T&uuml;rk Milli K&uuml;lt&uuml;r&uuml;, İstanbul 1997.<br /> [2] Salim Koca, T&uuml;rk K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n Temelleri 2, Ankara 2003.<br /> [3] Bahaeddin &Ouml;gel, T&uuml;rk K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n Gelişme &Ccedil;ağları, İstanbul 1998.<br /> [4] Abdulkadir İnan, Eski T&uuml;rk Dini, İstanbul 1976.<br /> [5] Bahaaddin &Ouml;gel, T&uuml;rk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.<br /> [6] Şerafettin Turan, T&uuml;rk K&uuml;lt&uuml;r Tarihi, İstanbul 1990.<br /> [7] İbrahim Kafesoğlu, Eski T&uuml;rk Dini, İstanbul 1980.<br /> [8] Recep Yaşa, Bitlis&rsquo;te T&uuml;rk İskanı, Ankara 1992</p>
Course Resources

[1] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.
[2] Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri 2, Ankara 2003.
[3] Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.
[4] Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.
[5] Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.
[6] Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990.
[7] İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, İstanbul 1980.
[8] Recep Yaşa, Bitlis’te Türk İskanı, Ankara 1992

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5