Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Kimya Sanayii Için Girişimcilik SAU 055 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SALİH ZEKİ YILDIZ
Course Lecturers Prof.Dr. SALİH ZEKİ YILDIZ,
Course Assistants Kimya Bölümü öğretim üyesi yardımcıları
Course Category
Course Objective Endüstriyel Uygulamaların başında gelen kimya sanayi diğer endüstri alanlarının gelişmesinde de temel oluşturur. Bu açıdan kimya sanayinde ki girişimciliğin artırılması önem arz eder. Türk kimya sanayinin yapısı, konjoktürel durumunun karakterizasyonu, olası girişimcilik alanlarının tespiti ve dünya kimya sanayi ile entegrasyonu için gerekli temel bilgilerin verildiği bir derstir.
Course Content Bu ders, içerik olarak Ulusal Kimya sektörü ile ilgili genel bilgi ve kimya konusunda sektörel analizin nasıl yapılacağı hakkında bilgi birikimi sağlar. Sektörel bazda girişimcilik konusunda yeteneklerin artırılmasına yönelik temel oluşturur.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Kimya Sanayi Gelişim Tarihi
2 Ulusal Kimya Sanayinin Bugünkü Durumu
3 Avrupa Birliği, REACH Mevzuatı ve Kimya Sektörünün Durumu Ticaret mevzuatlarının araştırılması
4 Dünya Kimya Sektörü ve Türkiye Sektörel bazda piyasa aratırması
5 Tabii Kaynaklar ve Kimya Sanayi Yapılanması İstatistik kurumu raporlarının araştırılması
6 Teknoloji Alanları Analizi kalkınma planları abalizlerinin araştırılması
7 Ara Sınav
8 Kimya Sanayinde Önem Verilmesi Gereken Alanların Tespiti
9 Üniversite Sanayi İşbirliği Kişisel performans
10 Ar-Ge İnovasyon ve Üretime Dönüşüm Süreci Kişisel performans
11 Kimya Sektörü İçin SWOT Analizi SWOT analiz yöntemlerinin araştırılması
12 Uç Sektör Analizi(Organik)
13 Uç Sektör Analizi(Anorganik)
14 Uç Sektör Analizi(İleri Teknolojik)
Resources
Course Notes 1.Value Chain Management in the Chemical Industry: Global Value Chain Planning of Commodities (Contributions to Management Science) by Matthias Kannegiesser (Dec 1, 2010)<br>2.Chemical Product Design (Cambridge Series in Chemical Engineering) by E. L. Cussler and G. D. Moggridge (May 30, 2011<br>3. Sustainability in the Process Industry: Integration and Optimization (Green Manufacturing & Systems Engineering) by Jiri Klemes, Ferenc Friedler, Igor Bulatov and Petar Varbanov (Aug 11, 2010) <br>4. Value Creation: Strategies for the Chemical Industry by Florian Budde, Utz-Hellmuth Felcht and Heiner Frankemölle (Jan 23, 2006)
Course Resources 1.KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2011/1
2.KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
2011/2
3.TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU
AĞUSTOS 2010.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 10
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Proje / Tasarım 1 2 2
Final 1 2 2
Total Workload 58
Total Workload / 25 (Hours) 2.32
dersAKTSKredisi 5